Каталог

Търсене

Прибори за анализ на спектъра на ЕМП - Антенни системи и пробници

Дозиметър за мобилни телефони ESM-140

Дозиметър за мобилни телефони ESM-140 0 Дозиметър за мобилни телефони ESM-140 0

- Селектиране на честотата на измерваните мобилни радио-вълни
- Много висока чувствителност - 10 mV/m
- Самият уред не генерира сам никаква високочестотна радиация
- Непрекъснато измерване и отчитане на всички честотни вълни
- Изключително лек: само 70 грама
- Измерване на следните честоти : GSM-900,GSM-1800,DECT, UMTS, WLAN
- Измерване на средна и максимална сила на полето
- Голям обхват: от 0.01 V/m до 5 V/m
- ‘Маркираща’ функция при резултат
- 36 часа непрекъсната работа
- Водо- и прахоустойчив според стандарт IP65