Каталог

Търсене

Прибори за анализ на спектъра на ЕМП - Уреди за измерване на мощност

ЕSМ-120 е уникален уред за измерване, който ви дава възможност за определяне на SAR (специфична стойност на абсорбция)

ЕSМ-120 е уникален уред за измерване, който ви дава възможност за определяне на SAR (специфична стойност на абсорбция) 0 ЕSМ-120 е уникален уред за измерване, който ви дава възможност за определяне на SAR (специфична стойност на абсорбция) 0

- Показва SAR-стойност* в реално време
- Изотропна прецизна измервателна сонда
- Честотен диапазон 900 MHz и 1800 MHz
- Широк измервателен обхват от 0,001W/kg до 20W/kg
- Висока дълговремева стабилност и точност
- Работа, независима от електрическа мрежа или компютър
- Сигнален звук, зависещ от силата на полето
- Тон-генератор за тестване на мобилни телефони
- Опростен и облекчен процес на работа, прегледен дисплей
- Работа с един комплект батерии: ~80 часа
*SAR - Specific Absorption Rate (специфична стойност на абсорбция): количестото енергия, поглъщана от човешкото тяло, изложено на облъчване от Електро-Магнитна Енергия, генерирана от Радио предавател.