Каталог

Търсене

Прибори за анализ на спектъра на ЕМП - Анализатори на спектъра

Уред за измерване на електрическо и магнитно H поле ESM-100

Уред за измерване на електрическо и магнитно H поле ESM-100 0 Уред за измерване на електрическо и магнитно H поле ESM-100 0

- Едновременно 3D измерване на електрически полета и H-магнитни полета* в една точка
- Функция за ръчно измерване на електрическо поле
- Честотен диапазон от 5Hz – 400kHz
- Измервателен обхват 1nT - 20mT и 100mV/m – 100kV/m
- Процес на измерване съгласно стандарти DIN VDE 0848, BGV B11
- Малък сензор за записване на данни относно хомогенитети в полето
- Висока дълговремева стабилност и точност от ±5%
- 24-часов отчет и запис без нужда от захранване или компютър
- Дългосрочна памет за 1800 измервания, интегрирана в самия уред
- 4 избираеми филтъра за пропускане на различни честоти
- Възможност за превключване към режим на 1D измерване
- Програмируем сигнален тон; вграден часовник
- Прегледен дисплей с подсветка и графично представяне на данните
- До 30 часа непрекъсната работа
- Възможност за закрепване към статив като активна измерват. сонда
- Водо- и прахоустойчив според стандарт IP65
- Опростен процес на работа за избягване на грешки при измерването
- Изработено в Германия
*H-магнитни полета - интензитет на магнитно поле

Опции, предмет на допълнителна поръчка:

ESM-100-FFT – 6 канала; 256 – 2048 точки FFT, 2ks, 8ks, 16ks, 64ks, 400ks, 800ks, софтуерна диаграма с FFT функция.

ESM-100-GPS – GPS data logger (GPS устройство, записващо текущи координати) със софтуерна връзка с програмата Google Earth™.

ESM-100-CART – Софтуерен модул за лесно създаване на 3D диаграми, WINDOWS™ NT, 95, 98, 2000, XP, Vista

ESM-100-TRI – Специален трипод (триножник), не е проводник, конструкция от дърво и пластмаса, измервателно ниво - мах. 1.8 м, заедно с чанта за пренос (текстил), тегло 4 кг

ESM-100-ANC – Адапторен кабел за връзка с външeн спектрумeн анализатор, брояч на честота (frequency counter), и тн.; 5 pin male (тип: мъжки) към 4 x BNC, l=2 м