Каталог

Търсене

Токоизмервателни клещи - Клещи за измерване на ток

Комбинирани токови клещи Metraclip 63/64

Комбинирани токови клещи Metraclip 63/64 0 Комбинирани токови клещи Metraclip 63/64 0 Комбинирани токови клещи Metraclip 63/64 1

1. Обхват на измерване на ток – AC 100mA/1000mA/10A; DC 100mA/1000mA
2. Превключване назад и напред между измерванията на прав и променлив ток.
3. Съхранение на измерените данни (DATA HOLD)
4. Верига за включване опцията на пестене на мощност
5. Свързващи контакти за уредите за автоматично регистриране на параметри
6. Коефициент на амплитудата на променливотоковата величина: 1,414 ± 0,5% (синусоида)

Приложение:

1. Акуратно директно измерване в моментни светлинен диапазон
2. Вариращо моментно измерване
3. Моментно измерване на пропускането със заземени проводници
4. Моментно измерване на пропускането в единична и трифазна система

METRACLIP 63 

Range

Measuring Range

Resolution

Accuracy

100 mA

0.1  ...  ±50.00 mA

 

0.01 mA

±1% rdg. ±5 digits

±50.01 ...  ±99.99 mA

±1% rdg. ±10 digits

1000 mA

1  ...    ±300 mA

 

0.1 mA

±1% rdg. ±10 digits

±300  ...    ±700 mA

±2% rdg. ±10 digits

±700  ...  ±999.9 mA

±3% rdg. ±10 digits

 

METRACLIP 64 

Range

Measuring Range

Resolution

Accuracy

100 mA

0.1  ...  ±99.99 mA

0.01 mA

±1% rdg. ±10 digits

1000 mA

1  ...    ±300 mA

 

0.1 mA

±1% rdg. ±10 digits

±300  ...    ±700 mA

±2% rdg. ±10 digits

±700  ...  ±999.9 mA

±3% rdg. ±10 digits