Търсене

Константери - Константери

Константер SLP Konstanter 32 N 80 R6

Константер SLP Konstanter 32 N 80 R6 0 Константер SLP Konstanter 32 N 80 R6 0

SLP Konstanter 32 N 80 R6 – лабораторно мрежово токозахранване, аналогово контролирано, с единичен изход, с регулиране на тока и напрежението
- мощност 240 W (480 W краткотрайно за 1…2 min)
- настройваемо изх. напрежение 0 … 80 V; ток 0 … 6 А с помощта на 10-оборотни потенциометри минимални пулсации 15 mVeff; 20 mAeff
- RS232-интерфейс
- аналогов интерфейс
- бутон за вкл./изкл. на изходното напрежение
- възможност за наслагване на AC сигнал към изходното напрежение/ток