Каталог

Търсене

Прибори за измерване параметрите на електробезопасност - Прибори за измерване на параметрите на безопасност на електрооборудване

Тестер PROFITEST 204 за изпитване безопасността на електрическо, електронно и електромеханично оборудване съгласно VDE 0113 / EN 60204

Тестер PROFITEST 204 за изпитване безопасността на електрическо, електронно и електромеханично оборудване съгласно VDE 0113 / EN 60204 0 Тестер PROFITEST 204 за изпитване безопасността на електрическо, електронно и електромеханично оборудване съгласно VDE 0113 / EN 60204 0

Тестер PROFITEST 204 за изпитване безопасността на електрическо, електронно и електромеханично оборудване съгласно VDE 0113 / EN 60204 с номинални напрежения до 1000 V.

Технически характеристики:
1. Изпитване на непрекъснатост на ел. връзки по веригата на защитния проводник с ток 10 А/ 50 Hz със следене за остатъчно напрежение. Измервателен обхват на съпротивлението на защитния проводник 0…25Ω.
2. Изпитване на изолационно съпротивление в 6 диапазона от 0...3 GΩ с напрежение 100/250/500/1000 V.
3. Измерване ток на утечка – 0...9,99 mA.
4. Измерване на напрежение – 0...1000 V AC/DC/AC+DC.
5. Измерване на честота – 10…1000 Hz.
6. Изпитване с напрежение (с опционални модули PROFITEST 204HP- 2.5 kV и PROFITEST 204HV-5,4 kV).

Функционални възможности:
1. Графичен осветен LCD-екран с ясно работно меню.
2. Вградена помощна система (help).
3. Памет за данни за макс. 2800 измервания.
4. Генериране на измервателни протоколи.
5. Интерфейс RS 232 за връзка с РС и опционален SECUTEST PSI принтер. Всички работни функции могат да бъдат управлявани по интерфейса.
6. Паралелен порт CENTRONICS за връзка със стандартен принтер.
7. Дистанционно управление от изпитвателната сонда (за 204L).

Доставката включва:
1. Вариант PROFITEST 204: основен уред с интерфейс RS232/ Centronics; 2 изпитателни сонди, свързани постоянно посредством 4 m измервателни проводници; кабелен накрайник; захранващ кабел; CD-ROM с програма за измервателни протоколи; изпитвателен протокол; ръководство за работа на български език.
2. Вариант PROFITEST 204L: както Profitest 204 с перманентно свързани 12 m измервателни проводници, с функция дистанционно управление от изпитвателната сонда.

Опционални модули към PROFITEST 204 / 204L – обект на допълнителна поръчка: 
Високоволтови модули PROFITEST 204HP/HV за Profitest 204 (монтират се към основата на уреда).

Технически характеристики:
- Избор на изпитвателно напрежение в стъпки от 50 V;
- Настройваеми време на нарастване 0,1...99 s и продължителност на изпитване 1...120 s;
- Плаващи (незаземени) изходи, стартиране на изпитвателна последователност от изпитвателния пистолет;
- Показване на пробивно напрежение и фазов ъгъл;
- Режим импулсно регулиране;
- Звукова и визуална индикация за грешка;
- Защита срещу неоторизиранo задействане чрез ключ;
- Размери: 254 х 130 х 285 mm
- Тегло: 8 kg

1. PROFITEST 204HP-2.5 kV:
- Изпитване с напрежение съгласно EN 60204/ VDE 0113, изпитвателна мощност 500 VA (кратковременно);
- Ток на пробив 10…250 mA (настройваем на стъпки 1 mA).
2. PROFITEST 204HV-5.4 kV:
- Изпитвателна мощност 50 VA;
- Ток на пробив 1…10 mA (настройваем на стъпки 0,5 mA).

Принадлежности към Profitest 204/204 L, обект на допълнителна поръчка:
1. Матрично печатащо устройство/модул памет SECUTEST PSI, снабдено с клавиатура, интегрируемо в кутията на уреда. Връзка - интерфейс RS 232.
2. Signal 204 – комбинирана сигнална лампа върху магнитна плочка за високоволтови изпитвания в съответствие с DIN VDE 0104;
3. Cable Lug 204 – кабелен щекерен накрайник за сигурно присъединяване на изпитвателните сонди към терминалите;
4. Leadex 204 – удължителен кабел 12 m с вграден предпазител в изпитвателните сонди;
5. Caddy 204 – количка за основния уред комплектован с високо­волтов модул, включва калъф със странични джобове;
6. Stop 204 – авариен изключвател за MetraMachine 204;
7. Claim 204 – набор от различни средства за предупреждаване и ограничаване на достъпа до големи пространства, машини или машинни компоненти по време на високоволтови изпитвания;
8. F2000 – универсална чанта за носене
9. Z500A – комплект щекерни сонди (3 бр.) със защита от допир за връзка на измервателните проводници с банан-щекери 4 mm, или с букси защитени от допир с отвор от 3,5 до 12 mm.
10. PROFI-MFII – интерфейсен адаптер за РС-клавиатури;
11. RS232-USB Converter – интерфейсен адаптер за връзка между уреда и РС с цел предаване на данни между тях