Каталог

Търсене

Мултицети - Професионални цифрови мултицети

Преносим мултимер METRAmax 12

Преносим мултимер METRAmax 12 0 Преносим мултимер METRAmax 12 0

Универсален измервателен уред тип METRAmax 12 със следните технически данни:
1. Измерване на постоянно напрежение в диапазон 0,1mV…600V (с превключваем входен импеданс 400кΩ или 10МΩ)
2. Измерване на променливо напрежение в диапазон 0,1mV…600V
3. Измерване на постоянен ток в диапазон 0,01mА….10А
4. Измерване на променлив ток в диапазон 0,01mA….10A.
5. Измерване на съпротивление в диапазон 0,1Ω…40МΩ,
6. Измерване на капацитет в диапазон 0,001nF….40μF
7. Измерване на честота в диапазон 0,01Hz….400кHz
8. Диоден тест /пад на напреж. върху p-n преход/
9. Задържане на текуща измервана стойност на екрана
10. Задържане на min/max стойност
11. Течнокристален екран - 33/4 разряден (3999)
12. Аналогова скала (40 деления)
13. Захранване: 2 бр. батерии 1,5 V IEC LR6
14. Основна грешка за постоянно напрежение - ±(0,5% отчет + 5 цифри)

Доставката на мултимера включва: батерии, кабелен комплект и ръководство за работа.