Каталог

Търсене

Мултицети - Професионални цифрови мултицети

Преносим мултимер METRAHIT TECH

Преносим мултимер METRAHIT TECH 0 Преносим мултимер METRAHIT TECH 0

4 ½ позиционен TRMS-дигитален мултимер за индустриално приложение, напр. в химическата промишленост.

12.000 разрядна разделителна способност - 20 функции на мултимера.
- Напрежение AC TRMS – 10mV…1000V
- Напрежение DC – 10mV…1000V
- Напрежение AC+DC
Присъща грешка за V DC - +/- 0.05% rdg.+3d
Присъща грешка за V AC - +/-0.05% rdg.+9d
- Ток AC TRMS - 1mA…10A (16A)
Присъща грешка за ток AC - +/-1.5%rdg.+30d
- Ток DC – 1mA…10A
Присъща грешка за ток DC - +/-0.5rdg.+5d
- Ток AC+DC TRMS
Честота (Hz през напрежение и ток - 0.01Hz…100kHz);
Измерване на температура с К-термодвойки (-250º...+1372º (K);
Капацитет – Тест за непрекъснатост - Диоден тест (5.1V) – 10pF…1000mF;
Присъща грешка на капацитета +/-1%rdg.+6d;
Категория III/1000V
Допълнителен предавателен коефициент с възможност за настройване за свързване на токови сензори или токови трансформатори с напреженов или токов изход.
Допълнителна филтърна функция и напреженово измерване с редуциран входен импеданс за ограничаване на смущенията, например при измервания на честотни конвертори. 

Обхват на доставката: Мултимер вкл. Комплект измервателни кабели KS17-2, две 1,5 V-малки батерии (AA), кратка инструкция за експлоатация, CD-ROM с инструкции за експлоатация (немски/английски), технически данни и METRAView-Demosoftware,  DAkkS калибр. сертификат по IEC 17025, валидност 3 год.