Каталог

Търсене

Мултицети - Професионални цифрови мултицети

Преносим мултимер METRAHIT ENERGY

Преносим мултимер METRAHIT ENERGY 0 Преносим мултимер METRAHIT ENERGY 0

АНАЛОГ НА METRAHIT 29S, който вече не се произвежда!
Преносим прецизен мултимер тип METRAHIT Energy с TRMS измерване, включващо TRMSAC и AC+DC в диапазон 1 Hz…100 kHz.
1. Измерване на ток в диапазон 600 µA…10 A
2. Измерване на напрежение в диапазон 60 mV…600 V
3. Измерване на съпротивление в диапазон 10 mΩ…60 MΩ
4. Измерване на трите вида мощност (енергия) в диапазон
360 µW/VAr/ VA …6 kW/VAr/VA (с токови клещи до 3600 kW/VAr/VA), с настройваем период на наблюдение и максимална стойност.
5. Измерване на фактор на мощността в диапазони: (0…-0,99) капацитивен и (0…+0,99) индуктивен
6. Измерване на капацитет в диапазон 60 nF…600 µF
7. Анализ на качеството на захранващото напрежение на мрежата: записване на пренапрежение и на много ниско напрежение, падове , скокове, пикове на напрежението и преходни процеси в мрежи 0, 50 и 60 Hz.
8. Анализ на хармоници: RMS стойности, нарушени компоненти до 15-ия хармоник в 16.7, 50, 60 и 400 Hz.
9. Специална функция за измерване: crest -фактор CF, проводимост nS, ниско съпротивление RSL, коефициент на запълване%, дължина на кабела, km.
10. Резолюция от 60 000 цифри (знака), троен дисплей, осветлението на дисплея може да се активира при трудни условия на осветеност.
11. Измерване ниво на напрежение в обхват 1 kHz / –3 dB като нискочестотен филтър може да бъде активиран.
12. Измерване на постоянен ток: от 10 nA до 10 A, 16 A , с прекъсване, измерване на ток с токов трансформатор клещи и сензори, преводното съотношение се отчита на дисплея.
13. Голяма памет за данни: до 300 000 измерени стойности.
14. Мултимера е напълно дистанционно управляем без активиране на функционалния ключ или превключване на контакти.
15. Тест на p-n преход чрез следене пада на напрежение върху прехода
16. Измерване на честота в диапазон 0,001 Hz…300 кHz
17. Троен дисплей с възможност за запаметяване на крайна, моментна,минимална и максимална стойност при измерване с показване на датата и часа,.
18. Звукова сигнализация при наличие на верига (прагът на задействане се въвежда чрез меню в “Ω” …1,10, 20…500Ω, като стъпката е 10Ω););
19. Възможност за включване на сонди за измерване на температура - Pt 100, Pt 1000, J и K. (сондите са обект на допълнителна поръчка)
20. Възможност за нулиране преди измерване на величини.
21. Основна грешка за пост. напрежение:±(0,02% от отчета + 10 цифри)
22. Функция за автоматичен/ ръчен избор на измервателен обхват.
23. Напрежителна категория CAT III 600 V, CAT IV 300 V

В доставката на мултимера са включени кабелен комплект KS29, батерии, защитен гумен калъф, DAkkS калибр. сертификат по IEC 17025, валидност 3 год. и ръководство за работа на английски и немски език.