Каталог

Търсене

Токоизмервателни клещи - Клещи за измерване на ток

Комбинирани токови клещи Metraclip 85/86 за измерване на ток, напрежение, съпротивление, честота

Комбинирани токови клещи Metraclip 85/86 за измерване на ток, напрежение, съпротивление, честота 0 Комбинирани токови клещи Metraclip 85/86 за измерване на ток, напрежение, съпротивление, честота 0

Комбинирани токови клещи Metraclip 85/86 за измерване на ток, напрежение, съпротивление, честота, с течнокристален екран 4½ разряда.

Параметри:
1. Kлещов отвор, позволяващ обхващането на проводник с кръгло сечение Φ42 mm или правоъгълна шина с размери 25х25mm и 50х5mm
2. Измерване на ток – 0,2…400…1000A AC TRMS и 0,2…400…1400А DC
- 0…400 А – чувствителност (разд. способност) 0,1 А
- 0…1000(1400) А – чувствителност (разд. способност) 1А
3. Измерване на напрежение – 0,4…600 V AC/DC TRMS
4. Измерване на честота: три обхвата 100 Hz…4 kHz
5. Проверка за непрекъснатост на верига (акустична)
6. Измерване на съпротивление в 5 обхвата, автоматични: 0,5Ω…4MΩ
7. Измерване на полупроводникови елементи
8. Задържане на текущ, максимален или минимален отчет на екрана
9. Точност 1% (типична)
10. Захранване: батерия 9V IEC LR61

Доставката включва калъф, измервателни проводници със сонди, батерия, ръководство за работа на български език.