Каталог

Търсене

Токоизмервателни клещи - Клещи за измерване на ток

Tокови клещи Metraclip 62 за измерване на ток на утечка и ток на зареждане

Tокови клещи Metraclip 62 за измерване на ток на утечка и ток на зареждане 0 Tокови клещи Metraclip 62 за измерване на ток на утечка и ток на зареждане 0

Tокови клещи Metraclip 62 за измерване на ток на утечка и ток на зареждане, цифрова индикация.

Параметри
1. Измерване на ток на утечка с измервателни обхвати 200мА, 2000мА, 10А TRMS, съответно за AC и DC със сензор на Хол.
2. 3 ½ LCD дисплей
3. Функция DATA Hold и Min-Max стойности, автоматично изключване
4. Превключване между AC и DC
5. Точност: ±1% + 5 ед.(50/60 Hz)

В доставката е включена синтетина калъфка включена в комплекта