Каталог

Търсене

Прибори за анализ на качеството на енергията - Портативни анализатори на качеството на енергията

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 270

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 270 0 Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 270 0

MAVOWATT 270 - Трифазен анализатор на енергия и смущения в мрежата Xplorer
Трифазният анализатор на енергия и смущения в мрежата MAVOWATT 270 отговаря както на съответните норми за измерване на качеството на мрежата EN 50160, EN 61000-4-7, EN 61000 -4-15, така и на ЕN 61000-4-30, в които са дефинирани измервателните методи за качеството на напрежение.
Уредът от клас А контролира едновременно ефективни стойности, хармоници, фликери и преходни стойности за времевия обхват от около 80 µs. 
MAVOWATT 270 има 8 измервателни канала, съответно 4 за напрежение и 4 за ток. Посредством приложените измервателни величини автоматично се разпознават измерваната конфигурация и вида на токовата верига.
Видът на контрол при автоматично дефиниране на граничната стойност се наглася просто. Получените данни се записват върху компактни карти памет. Лесното обслужване се осъществява посредством икони върху цветен тач скрийн и може да се превключва между немски, английски, френски, испански, италиански и др.
MAVOWATT 270 предлага специални режими на работа за регистриране на пускови процеси и записване на грешки. Допълнително е интегриран и модул за анализ на посоката на падане на напрежението, върхови стойности на корекция на фактор мощност и качеството на електродвигатели.
Преносът на данни е възможен като опция чрез RS232- порт, вътрешна мрежа и USB порт.
• Анализ на мощността и енергията в захранващи мрежи 
• Анализ на хармонични колебания според ЕN 61000 -4-7
• Качество на мрежата според EN 50 160 със статистическа хистограма 
• Анализ на фликерите според стандарт EN 61000 -4-15
• MAVOWATT 270 предлага и регистриране на пускови процеси и записване на грешки
• MAVOWATT 270 предлага и модул за анализ на посока на падане на напрежението, върхови стойности на корекция на фактора мощност и на качеството на електродвигатели 
• Поддържа характеризация на преходните стойности
• Краткотрайно измерване с честота 1 µs със съхранение на вълнообразните параметри за асиметрични и дисторт системи чрез IEE1459
• Векторни/аритметични параметри
• 8 входа за измерване, по 4 за напрежение (диференциално), по 4 за ток (токов трансфоматор) за измерване при 50/60 Hz и 16 2/3 Hz мрежова честота
• Съхраняване на данни върху компактна флаш памет карта 32...256 МВ
• Захранващо напрежение посредством зарядно устройство 90...264V/47...63Hz
• Вградени акумулаторни батерии за до 3 часа продължителност на работа

Обхват на доставката:

MAVOWATT 270
• Основен уред MAVOWATT 270
• Комплект измервателни кабели
• Акумулаторни батерии + зарядно устройство
• Компактна карта памет

MAVOWATT 270 Set 1
• Основен уред MAVOWATT 270
• Комплект измервателни кабели
• Акумулаторни батерии + зарядно устройство
• Компактна флаш памет
• 3 токови клещи TR-2500AC (10…500A)
• Софтуер Dranview Pro
• Чанта за транспортиране 
• Кратко ръководство за обслужване (немски)
• Ръководство за обслужване (англ.)

MW 270 Set 2
Както при комплект 1, само че с 
• 3 токови клещи TR-2510A(1…10A)

MW 270 Set 3
Както при комплект 1, само че с
• 3 токови трифазни сензори DRANFLEX 3003XL/24(30/300/3000A)
3 токови сензори DRANFLEX 3000XL/24(30/300/3000A)
• Мрежови адаптер RR/PSEURO