Каталог

Търсене

Прибори за анализ на качеството на енергията - Портативни анализатори на качеството на енергията

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 240

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 240 0 Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 240 0 Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 240 1 Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 240 2 Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 240 3 Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 240 4

MAVOWATT 230/240 - Трифазен анализатор на енергия и смущения в мрежата PowerVisa
Трифазният анализатор на енергия и смущения в мрежата MAVOWATT 230/240 отговаря както на съответните норми за измерване на качеството на мрежата EN 50160, EN 61000-4-7, EN 61000 -4-15, така и на ЕN 61000-4-30, в които са дефинирани измервателните методи за качеството на напрежение.
Уредът от клас А контролира едновременно ефективни стойности, хармоници, фликери и преходни стойности за времевия обхват от около 80 µs.
MAVOWATT 230/240 има 8 измервателни канала, съответно 4 за напрежение и 4 за ток. Посредством приложените измервателни величини автоматично се разпознават измерваната конфигурация и вида на токовата верига.
Видът на контрол при автоматично дефиниране на граничната стойност се наглася просто. Получените данни се записват върху компактни карти памет. Лесното обслужване се осъществява посредством икони върху цветен тач скрийн и може да се превключва между немски, английски, френски, испански, италиански и др.
MAVOWATT 240 предлага специални режими на работа за регистриране на пускови процеси и записване на грешки. Допълнително е интегриран и модул за анализ на посоката на падане на напрежението, върхови стойности на корекция на фактор мощност и качеството на електродвигатели.
Преносът на данни е възможен като опция чрез RS232- порт, вътрешна мрежа и USB порт.
• Анализ на мощността и енергията в захранващи мрежи
• Анализ на хармонични колебания според ЕN 61000 -4-7
• Качество на мрежата според EN 50 160 със статистическа хистограма
• Анализ на фликерите според стандарт EN 61000 -4-15
• MAVOWATT 240 предлага и регистриране на пускови процеси и записване на грешки
• MAVOWATT 240 предлага и модул за анализ на посока на падане на напрежението, върхови стойности на корекция на фактора мощност и на качеството на електродвигатели
• 8 входа за измерване, по 4 за напрежение (диференциално), по 4 за ток (токов трансфоматор) за измерване при 50/60 Hz и 16 2/3 Hz мрежова честота
• Съхраняване на данни върху компактна флаш памет карта 32...256 МВ
• Захранващо напрежение посредством зарядно устройство 90...264V/47...63Hz
• Вградени акумулаторни батерии за до 3 часа продължителност на работа

Обхват на доставката:

MAVOWATT 240
• Основен уред MAVOWATT 240
• Комплект измервателни кабели
• Акумулаторни батерии + зарядно устройство
• Компактна карта памет

MAVOWATT 230/240 Set 1
• Основен уред MAVOWATT 230/240
• Комплект измервателни кабели
• Акумулаторни батерии + зарядно устройство
• Компактна флаш памет
• 3 токови клещи TR -2500A(10…500A)
• Софтуер Dranview Pro
• Чанта за транспортиране
• Кратко ръководство за обслужване (немски)
• Ръководство за обслужване (англ.)

MW 230/240 Set 2
Както при комплект 1, само че с
• 3 токови клещи TR-2510A(1…10A)

MW 230/240 Set 3
Както при комплект 1, само че с
• 3 токови сензори DRANFLEX 3K24(300/3000A)
• Мрежови адаптер PR/PS/4EU