Каталог

Търсене

Прибори за анализ на качеството на енергията - Уреди за измерване мощността на електрическата енергия

Измервател на параметрите на мощността MAVOWATT 4

Измервател на параметрите на мощността MAVOWATT 4 0 Измервател на параметрите на мощността MAVOWATT 4 0

Многофункционален уред MAVOWATT 4, позволяващ  директно измерване на мощността на постоянен ток, както и измерване на мощността на RMS за еднофазен променлив ток и балансиран товар с три проводника, трифазен ток.

Технически характеристики:

 • Определяне на реактивната мощност
 •      Измерване  на напрежение фаза към фаза
 •      Идеален инструмент за производство, сервиз и монтаж
 •      Индикатор за фазова последователност
 •      cos phi измерване
 •      Постоянен ток  12,5 kW
 •      Еднофазен променлив ток 12.5 kW (активна мощност)
 •      3-проводно, 3-фазно, балансирано натоварване: 25 kW (активна мощност), 25 kVar x    V3 (реактивна мощност)
 •      Номинален ток 0.25 A / 1 A / 5 A / 25 A
 •      Номинално напрежение 50/100/250/500 V
 •      Честотен обхват 10 Hz ... 400 Hz
 •      Измерване на напрежение AC / DC 50/100/250/500 V
 •      АС / DC измерване на тока 0.25 A / 1 A / 5 A / 25 A
 •      Клас на точност 1.5 (2.5 P-, U, I)
 •      Захранване 2 ea. 9 V плоска клетка, IEC 6 F 22
 •      Размери 110 x 181 x 62 мм
 •      Тегло 0.8 кг

Обхват на доставката:

Основен уред MAVOWATT 4, ръководство за обслужване