Каталог

Търсене

Прибори за анализ на качеството на енергията - Портативни анализатори на качеството на енергията

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 20

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 20 0 Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 20 0 Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 20 1

MAVOWATT 20 - Трифазен анализатор на енергия и смущения в мрежата MAVOWATT 20 има следните предимства:
• Следене на консумацията на енергия и на разходите
• Определяне на CO2 емисии
• Определяне на ефективността на инверторите
• Запис на всички параметри на съответното захранване
• Измерванията са възможни и в двете системи/мрежи: AC / DC
• Мониторинг на посоката на енергийния поток
• 4 входа за напрежение до 600V, 4 токови входа
• Интуитивно управление с цветен сензорен екран / touch-screen/
• Анализ на хармоници до 63-и хармоник
• Автоматични настройки за пределно допустима стойност
• Вградена батерия , осигуряваща непрекъснато захранване за работа до 3 часа
• EPRW софтуер – инсталиран софтуер без допълнително заплащане за лиценза му
• Разпечатване на специфични доклади, искани от клиента
• Съвместим е и с програмата DranView 6

Приложения на MAVOWATT 20:
Трифазния мрежов анализатор има възможност за енергиен анализ, както и изчислява разходите за консумираната енергия, включително и CO2 емисии. Хармониците и RMS падове на напрежението могат също да бъдат отчитани и записани с цел оценка качеството на захранващото напрежение. При измерване на DC входа е възможно да се определи ефективността на фотоволтаичните инвертори. Канал D е като диференциален вход за измерване на напрежение между нулевия проводник и защитното земяване. Отчитане и запис на консумираната енергията от мрежата, както и на енергия произведена от алтернативни източници за енергия.

Възможности на софтуерната програма EPRW:
Безплатния софтуер EPRW има възможност да записва параметри, включително криви на напрежение, ток, активната, реактивната и пълна мощност, фактора на мощността, хармоници, внасяне на енергия в мрежата и много повече при използването на конфигуриран доклад. Докладът обобщава енергийно измерване и се основава на измерените параметри, като например тарифните периоди (пикова, стандартна/дневна/нощна и извън сезона), върховите натоварвания, енергийните разходи и баланс на емисиите на CO2.

Доставката включва:

MAVOWATT 20
• Основен уред MAVOWATT 20
• Комплект измервателни кабели
• Акумулаторни батерии + зарядно устройство
• Компактна карта памет CF> 4GB
• Заводски калибрационен сертификат
• Инструкции за експлоатация
• Софтуерната програма EPRW
• Калъф за транспортиране

MAVOWATT 20 Set 1
• Основен уред MAVOWATT 20
• Комплект измервателни кабели
• Акумулаторни батерии + зарядно устройство
• Компактна карта памет CF> 4GB
• Заводски калибрационен сертификат
• Инструкции за експлоатация
• Софтуерната програма EPRW
• Калъф за транспортиране
• 3 токови клещи TR -2500A(10…500A)

MW 20 Set 2
Както при комплект 1, само че с
• 4 токови клещи TR-2510A(1…10A)

MW 20 Set 3
Както при комплект 1, само че с
• токови сензори DRANFLEX 3003XL/24 , трифазни токовиАС клещи(30/300/3000A)
• токови сензори DRANFLEX 3000XL/24 , АС токови клещи(30/300/3000A)
• Мрежови адаптер RR/PSEURO
• RR/PS/4A кабел с адаптер за 4 DRANFLEX

MW 20 Set 4
Както при комплект 1, само че с
• 4 токови клещи TR-2550 A AC(1…100A)

MW 20 Set 5
Както при комплект 3, само че и
• 1 бр. AC/DC токови клещи, PR150/SP2, 150A, с батерия 9V

MW 20 Set 6
Както при комплект 3, само че и
• 1 бр. AC/DC токови клещи, PR150/SP8, 1500A, с батерия 9V