Каталог

Търсене

Прибори за анализ на качеството на енергията - Стационарни анализатори на качеството на енергията

Mavolog 20P Мрежов анализатор за характеристиките на ниско напрежение, с възможност за почти неограничен брой измервания и запис на време.

Mavolog 20P Мрежов анализатор за характеристиките на ниско напрежение, с възможност за почти неограничен брой измервания и запис на време.  0 Mavolog 20P Мрежов анализатор за характеристиките на ниско напрежение, с възможност за почти неограничен брой измервания и запис на време.  0 Mavolog 20P Мрежов анализатор за характеристиките на ниско напрежение, с възможност за почти неограничен брой измервания и запис на време.  1 Mavolog 20P Мрежов анализатор за характеристиките на ниско напрежение, с възможност за почти неограничен брой измервания и запис на време.  2 Mavolog 20P Мрежов анализатор за характеристиките на ниско напрежение, с възможност за почти неограничен брой измервания и запис на време.  3

Mavolog 20P Мрежов анализатор за характеристиките на ниско напрежение, с възможност за почти неограничен брой измервания и запис на време. Следи качеството на електроенергията включително: мрежова честота,мрежово напрежение, асиметрия, фликери, THD, падове на напрежението, къси и дълги прекъсвания, преходни процеси и претоварване по мощност. Светещ индикиращ дисплей показва качеството на напрежението или ако е надхвърлен броя измервания. Гранични стойности, измервателните интервали и наблюдаваните интервали от време, могат да бъдат свободно конфигурирани с PQmonitor софтуер, което прави възможно измерването с предварително зададени параметри в съответствие с
EN 50160, както и адаптиране в съответствие с всички желания на клиентите и техните специфични измервателни задачи. След завършване на измерването, оценката може да бъде осъществена със софтуера на компютъра и официален тест доклад, който може да бъде разпечатан.
• Контрол на качеството на електрическата енергия
• Измерване в 1-фазни и 3-фаза системи U = 100 до 250 V TRMS
• Захранване чрез измерване входящи сигнали в измервателен режим
• Предварително зададени параметри за измерване на EN 50160
• Ясна светлинна индикация за трафика на качеството на мрежовите параметри
• Анализ и архивиране на данни чрез PQAmonitor софтуер
• Отчет на резултати – възможност за разпечатване на измереното качество на напрежението
• Подходящ е за монтаж изграждането на терминала кутии, разпределителни и захранващи табла и включващи / изключващи устройства
• Функционира в съответствие със стандарти: EN 50160, EN 61000-4-15

Компактен дизайн: 157 х 72 х 55 mm, минимално тегло: 210 грама