Каталог

Търсене

Прибори за измерване на съпротивление - Прибори за измерване параметрите на устройства за заземяване

Уред за измерване съпротивление на заземление GEOHM C

Уред за измерване съпротивление на заземление GEOHM C 0 Уред за измерване съпротивление на заземление GEOHM C 0 Уред за измерване съпротивление на заземление GEOHM C 1 Уред за измерване съпротивление на заземление GEOHM C 2 Уред за измерване съпротивление на заземление GEOHM C 3

GEOHM C – специализиран уред за измерване съпротивление на заземление и специфично съпротивление на почвата, синусоидално напрежение и честота.

Технически данни:
- обхвати за измерване на съпротивление 0,01Ω….20Ω; 0,1Ω…...200Ω; 1,0Ω…...2kΩ; 10Ω….…20kΩ; 10Ω….…50kΩ
- обхвати за измерване на напрежение 0…99,9V АС; 100…300V АС
- обхвати за измерване на честота 15…99,9Hz; 100…400Hz
- ток на измерване – правоъгълни импулси с честота 128Hz
- три/четирипроводна мостова схема на измерване
- автоматично изчисляване специфичното съпротивление на почвата
- светлинна (светодиодна) индикация за регистриране на явления, внасящи допълнителна грешка в измерването (блуждаещи токове/напрежения, прекалено високо съпротивление на измервателните сонди в земята).
- матричен течнокристален екран
- индикация за състоянието на на батериите
- изпълнение на корпуса IP 54
- основна грешка за измерване съпротивление ±(3% от отч.+ 6 разряда)
- основна грешка за измерване синусоидално напрежение ±(2% от отч.+ 2 разряда)
- памет 32 kB за съхранение на резултатите от измерванията
- Захранване: 4 бр.1,5V-ви батерии IEC LR14

Доставката включва батерии и ръководство за работа на български език.

Измервателни комплекти за уред GEOHM C, предмет на допълнителна поръчка:

Измервателен комплект тип E-Set 3, състоящ се от:
- чанта за принадлежности (без място за основния уред)
- макари - 2бр
- 1 бр. измервателен проводник с дължина 40m
- 2 бр. измервателен проводник с дължина 25m
- 2 бр. измервателни проводници 3m
- 4 бр. поцинковани сонди
- 2 бр.приспособления за изтегляне на сондите
- 1 бр. чук
Измервателен комплект тип E-Set 4, състоящ се от:
- чанта за принадлежности (без място за основния уред)
- 2 бр. макари
- 1 бр. измервателен проводник 40m
- 2 бр. измервателни проводници 25m
- 2 бр.измервателни проводници 3m
- 4 бр. винтови сонди
Измервателен комплект E-Set 5, включващ удароустойчив куфар с място за уреда Geohm C и следните принадлежности:
- 1 бр. макара с измервателен проводник 25m
- 2 бр. макари с измервателен проводник 50m
- 4 бр. метални сонди с дължина 350 mm и винтова част
- допълнителни проводници с бананщекери 3бр. х 1m 1бр. х 2m