Каталог

Търсене

Индикатори на напрежение и фаза на въртене - Индикатори на напрежение

Тестер на напрежение DUSPOL analog plus

Тестер на напрежение DUSPOL analog plus 0 Тестер на напрежение DUSPOL analog plus 0

- Тестване на напрежение
- Тестване на фазите
- Тестване на поляритета
- Последоватено тестване на фазите
- Връзка на заряда чрез бутон за потискане на противодействащото напрежение
- Вибрация
- Клас на защита: IP 64

Приложение
Уредът се използва за тестове на AC и DC напрежения във волтажен обхват от 12 V до AC 960V/DC 750V. При DC напрежение е възможно да се извършат тестове на поляритета, и при AC - фазови тестове. Уредът показва фазовата последователност на трифазна токова система, при положение че е занулена.

Регулации и стандарти
IEC 61010-1/EN 61010-1/VDE0411-1
Изисквания за безопасността за електрическо оборудване за измерване, контрол и лабораторна употреба - основни изисквания

DIN EN 61243-3 (VDE 0682 част 401):1999-09
Двуполярни тестери до 1000 V

EN 60529
VDE 0470 част 1

Тестови прибори и процедури
Защита на включените уреди

DIN EN 61326-1
VDE 0843-20-1

Електрическо оборудване за измерване, контрол и лабораторна употреба - изисквания на EMC - част 1: основни изисквания

Електрична безопасност
Категория на пренапрежение - CAT IV 500 V / CAT III 690 V

Електромагнетична съвместимост (EMC)
Емисия на смущения / защита от смущения EN 61326

Механичен дизайн
Защита:
Кутия IP 64 на DIN VDE 0470 част 1/EN 60529

Извадка от таблицата със значение на IP кодовете:

IP XY
(1ва цифра X)
Защита срещу
външни обекти
IP XY
(2ра цифра Y) 
Водна защита
6 прах 4 водни пръски

Тегло: около 200г.
Кабел за свързване: около 900mm

Характеристика:
Номинален обхват на напрежение: 12 ... 690 V
Дисплей: LED/подвижна бобина
Стъпки на индикация: LED: 12/24/50/120/230/400/500/690V
Индикация на поляритета: LED: +/-
Постъпково тестване на фазите: LCD
Връзка на заряда чрез бутон: Is = 250mA (750 V DC)
Вътрешно съпротивление: 220kΩ
Максимално позволено време на операция: до 500 V: 30 s; до 750 V: 10s

Атмосферни условия:
Оперативна температура и температура на съхранение: -10°C ... 55°C
Относителна влажност: 20 ... 96%