Каталог

Търсене

Прибори за измерване параметрите на медицинско оборудване - Уреди за измерване параметрите на безопасност на медицинско електрооборудване

Тестер SECUTEST SIII

Тестер SECUTEST SIII  0 Тестер SECUTEST SIII  0

Тестер SECUTEST SIII за изпитване на електробезопасността на портативно електрическо оборудване, използвано за обща употреба или в медицината, след първоначално производство или поправка, както и за периодично изпитване. Уредът отговаря на следните стандарти: IEC EN 60601/ 60335/ 60950/ 61010.

I. Функционални възможности:
1. Автоматично разпознаване на клас на безопасност (I или II) и грешки при свързване към мрежата. Изпитвателна последователност: автоматична или ръчна.
2. Измервателни методи: директно измерване; еквивалентен утечен ток; диференциален ток.
3. Разнообразни начини за свързване на изпитвания уред (щекер, букси, адаптер, връзка към 10 уреда индивидуално/групово) .
3. Автоматично обръщане полярността на захранващия щекер.
4. Графичен LCD-екран с подсвет, показващ менюта, настройки, измервателни резултати, инструкции, съобщения за грешка и схеми на свързване и т. н.
5. RS 232 интерфейс за връзка с РС и опционален SECUTEST PSI принтер.
6. Функция за генериране на протоколи от измерванията.

II. Технически характеристики:
1. Изпитване на електробезопасността на ел. оборудване
(EN 61010, VDE 0701, 0702 – BGV A2; EN 60950/60335):
- Изпитване на съпротивление на защитен проводник в обхват 0...31 Ω с ток 200 mA DC и 10 А AC (възможност за изпитване с ток 25 А AC с опция G01);
- Изпитване на изолационно съпротивление 0...310 МΩ с напрежение 50...500 V DC
- Ток на допир 0…3500 mA;
- Отсъствие на напрежение на открити тоководещи части / ниско напреж. клас III
- Ток на утечка, ток на утечка на корпуса; ток на утечка към земя, обхват 0…310 μA/15 mA;
- Еквивалентен ток на утечка, еквивалентен ток на утечка на уреда, обхват: 0,01 ... 120 mA 2. Изпитване на електробезопасността на ел. медицинско оборудване по EN 60601, VDE 0751 – MPG (опция КА01):
- Еквивалентен утечен ток на уреда/ пациента 0…120 mA;
- Ток на утечка пациента (отделно измерване на AC и DC съставки);
- Диференциален (дефектен) ток между L и N: 0,001 ... 31 mA
3. Функционален тест с анализ на мощността:
- Мрежово напрежение UL-N 103,5…253 V;
- Ток на консумация 0,01...16 A RMS;
- Остатъчен ток между L и N 0...31 mA;
- Активна мощност (Р) 0...3700 W;
- Пълна мощност (S) 0…4000 VA;
- Фактор на мощността (cos φ) за синусоидална форма на сигнала 0...1,00;
4. Високоволтово изпитване с напрежение 4 kV AC / 6,126 kV DC съгласно EN 60335/ 50106 (опция F02) 5. Функция мултимер:
- Напрежение, напрежение на сондата: 0…253 V AC, DC, AC+DC;
- Съпротивление 0...150 kΩ;
- Определяне на фазата;
- Ток с токови клещи WZ12C (опция): 0…10 A AC/ 0…100 A AC;
- Температура със сензор Pt100 (опция): -200…+850ºC;

Доставката включва (за основен уред М7010):
- изпитвателни проводници със сонда в зависимост от опциите;
- крокодилна щипка за сондите;
- клеми за бързо свързване – 3 бр.
- изпитвателен протокол;
- ръководство за обслужване;
- ремък за носене;
- компактдиск с PS3 и PC.doc софтуер (demo).

Опционални модули към SECUTEST SIII (предмет на допълнителна поръчка):
Опция WZ12- Измерване на ток с токови клещи – функция мултимер
Опция Pt100 - Измерване на температура с температурен сензор – функция мултимер
Опция Е01 - Матрично печатащо устройство/модул памет за PROFITEST 204, SECUTEST…, Mavowatt 45, Metriso 5000-DPI, снабдено с клавиатура, интегрируемо в кутията на уреда. Връзка - интерфейс RS 232.
Опция КА01 - Измервания съгласно IEC/EN 60601 (Опция КА01). Измерванията са възможни след инсталиране на допълнителен софтуер на уреда посредством РС и включения интерфейсен кабел. Специални функции: 
- връзките към пациента могат да се групират;
- автоматична последователност при всички състояния “единична повреда”
Забележка: опция KA01 може да се поръча само заедно с опции J01 и G01!
Опция J01 - Измервания съгласно MPG с използване на свързващи проводници за пациента тип PA4 – комплект от 12 бр. обезопасени жакове 4 mm с проводници 12 mm и куплунг за включване към уреда.
Опция G01 - Изпитвателен ток 25 А (Опция G01) за измерване на защитен проводник, изпитвателна честота 50/60 Hz.
Опция F02 - Високоволтово изпитване (Опция F02) съгласно EN 60335/ EN 50106:
- номинално изпитвателно напрежение 4 kV AC / 6,126 kV DC
- измервателен обхват 10 kV
Опция L01 - Калибрационен сертификат за SECUTEST SIII от DKD, валиден 3 г.
Опция KB01: База данни - Позволява съхранение на измервателни стойности; конфигуриране и изпълняване на изпитвателната последователност в съответствие с изискванията; съхраняване на различните конфигурации в уреда.
Опция KD01: SK5 Remote Control - Дистанционно управление, посредством изпитвателна сонда и проводник с дължина 5 m, позволяващо “автоматично разпознаване на промяната на измервателната точка” във функция измерване на защитен проводник. Уредът разпознава дали изпитвателната сонда контактува със защитния проводник.
Опция КЕ01: Директно отпечатване - След изпълняване на всяко изпитване резултатите се изпращат директно по RS 232 интерфейс. Ако SECUTEST PSI е инсталиран, резултатите директно се отпечатват.
PA(с опция J01) - Съединителен кабел за пациента с дължина 1,5 m с 12 проводника всеки със щекер 4 mm.
Комплект за измервания съгласно EN 60601 / IEC 601, състоящ се от следните опции:
1. Измервания съгласно IEC/EN 60601 (Опция КА01). Измерванията са възможни след инсталиране на допълнителен софтуер на уреда посредством РС и включения интерфейсен кабел. Специални функции:
- връзките към пациента могат да се групират;
- автоматична последователност при всички състояния “единична повреда”
2. Измервания съгласно MPG (Опция J01) с използване на свързващи проводници за пациента тип PA4 – комплект от 12 бр. обезопасени жакове 4 mm с проводници 12 mm и куплунг за включване към уреда.
3. Изпитвателен ток 25 А (Опция G01) за измерване на защитен проводник, изпитвателна честота 50/60 Hz.

Принадлежности за SECUTEST III (обект на допълнителна поръчка):
KS 13 -
Комплект измервателни проводници за връзка на изпитвателния уред с мрежата без използване на заземена щек-доза и за връзка с измервателни обекти. Състои се от групиращ цокъл с 3 постоянно свързани проводника, 3 щипки и 2 допълнителни изпитвателни сонди.
EL1 Pro-Schuko Pro-UNI - EL1: адаптер за изпитване на удължители.
Pro-Schuko: щекер “шуко” за EL1.
Pro-UNI: щекер за EL1 с три проводника за всякакви стандарти на свързване.
Z745G Brush Probe - Четкова сонда за измерване на съпротивлението на защитния проводник и на утечен ток на въртящи се устройства за изпитване.
SECU-cal 10 - Калибриращ адаптер за SECUTEST, позволяващ изпитване на измервателната точност на уредa според DIN VDE 0701/ 0702/ 0751. Уредът трябва да се изпитва веднъж годишно в съответствие със стандарта за качество ISO 9000. Позволява изпитване на всички необходими гранични стойности, сред които измерване на съпротивление на защитен проводник, изолационно съпротивление, еквивалентен утечен ток и остатъчен/контактен ток.
SK2; SK5 - Изпитвателни проводници за измерване на съпротивление на защитен проводник. SK2: изпитвателна сонда и проводник 2 m; SK5: софтуер за звукова сигнализация включително проводник 5 m.
RS 232 – USB - Кабел за интерфейсен адаптер от RS 232 на изпитвателния уред към USB на РС
K2010 - Алуминиев куфар за SECUTEST…, SECUSTAR FM и аксесоарите.
F2000 - Универсална чанта за носене.
Z500A – комплект щекерни сонди (3 бр.) със защита от допир за измервателни проводници с банан-щекери 4 mm, или с букси защитени от допир. Предназначение: за осъществяване на връзка към букси с отвор от 3,5 до 12 mm, напр. CEE и Perilex. Макс. работно напрежение 600 V по IEC 61010.