Каталог

Търсене

Прибори за измерване параметрите на медицинско оборудване - Уреди за измерване параметрите на безопасност на медицинско електрооборудване

Тестер SECUTEST SII

Тестер SECUTEST SII 0 Тестер SECUTEST SII 0

Универсален тестер SECUTEST SII за изпитване на електробезопасност­та на портативно електрическо оборудване, използвано за комерсиални или медицински приложения.

Технически характеристики:
1. Изпитване на електробезопасността на ел. оборудване (VDE 0701, 0702 – BGV A3):
- Съпротивление на защитен проводник 0...31 Ω с ток 200 mA
- Изолационно съпротивление 0...310 МΩ / 50...500 V DC
- Ток на защитния проводник за устройства клас I: 0…120 mA
- Контактен ток за устройства клас II: 0…3500 mA
- Отсъствие на напрежение на открити тоководещи части (напрежение 0…253 V AC, DC, AC+DC)
2. Изпитване на електробезопасността на ел. медицинско оборудване (VDE 0751 – MPG):
- Съпротивление на защитен проводник (четирипроводна схема)
- Изолационно съпротивление
- Еквивалентен утечен ток на корпуса 0…3500 mA
- Еквивалентен утечен ток на пациента 0…11 mA
- Утечен ток на уреда
- Утечен ток на пациента (отделно измерване на AC и DC съставки) 0...15 mA
3. Измервателни методи: директно измерване; еквивалентен утечен ток; диференциален ток
4. Функционален тест с анализ на мощността:
- Мрежово напрежение U L-N 207…253 V
- Ток на консумация 0...16 A RMS
- Остатъчен ток между L и N 0...31 mA (VDE 0702)
- Активна мощност (Р) 0...3700 W
- Пълна мощност (S) 0…4000 VA
- Фактор на мощността (cos φ) за синусоидална форма на сигнала 0...1,00

Функционални възможности:
1. Автоматично разпознаване на клас на безопасност (I, II) и грешки при свързване към мрежата. Изпитвателна последователност: автоматична или ръчна.
2. Графичен LCD-екран с менюта, настройки, измервателни резултати, инструкции, съобщения за грешка и схеми на свързване.
3. RS 232 интерфейс за връзка с РС и опционален SECUTEST PSI принтер
4. Функция за генериране на протоколи от измерванията.
5. Калибрационен сертификат (опция L01)

Доставката на уреда SECUTEST SII включва: Основен уред SECUTEST SII (М7030), включващ основните опции:
- изпитвателен проводник със сонда;
- крокодилна щипка за сондата;
- генериране на изпитвателни протоколи;
- ръководство за обслужване;
- ремък за носене;
- 2 CD-ROM със PS3 и PC.doc софтуер (demo).

Забележка: при поръчка на уреда SECUTEST SII е необходимо да изберете езика на съобщенията на уреда: английки (вариант C00) или немски (вариант C01).

Варианти на SECUTEST SII с инсталирани допълнителни опции:
SECUTEST SII вариант M7030-V001: M7030 с функция мултимер (с допълнителни изпитвателни гнезда)
SECUTEST SII вариант M7030-V002: M7030 с изпитвателна последователност клас II за болнични легла
SECUTEST SII вариант M7030-V003: M7030 с печатащо устройство / памет SECUTEST PSI.
SECUTEST SII вариант M7030-V005: M7030 с печатащо устройство/памет SECUTEST PSI и функция мултимер

Опции към SECUTEST SII (предмет на допълнителна поръчка):
Опция Е01: SECUTEST PSI.
Матрично печатащо устройство/модул памет за PROFITEST 204, SECUTEST…, Mavowatt 45, Metriso 5000-DPI, снабдено с клавиатура, интегрируемо в кутията на уреда. Връзка - интерфейс RS 232.
Опция F01: функция мултимер.
Технически характеристики:
- Напрежение на сондата/ свръхниско напрежение клас III: 0…253 V AC, DC, AC+DC
- Съпротивление 0...150 kΩ
- Ток с токови клещи Z3510 (опция): 0…10 A AC/ 0…100 A AC
- Температура със сензор Pt100 (опция): -200…+850ºC
Опция KB01: База данни.
Позволява съхранение на измервателни стойности; конфигуриране и изпълняване на изпитвателната последователност в съответствие с изискванията; съхраняване на различните конфигурации в уреда.
Опция KD01: SK5 Remote Control.
Дистанционно управление, посредством изпитвателна сонда и проводник с дължина 5 m, позволяващо “автоматично разпознаване на промяната на измервателната точка” във функция измерване на защитен проводник. Уредът разпознава дали изпитвателната сонда контактува със защитния проводник.
Опция КЕ01: Директно отпечатване.
След изпълняване на всяко изпитване резултатите се изпращат директно по RS 232 интерфейс. Ако SECUTEST PSI е инсталиран, резултатите директно се отпечатват.
K2010 - алуминиев куфар тип за SECUTEST…, SECUSTAR FM и аксесоарите.
F2000 Универсална чанта за носене.