Каталог

Търсене

Индикатори на напрежение и фаза на въртене - Индикатори за фаза на въртене

Уред за установяване последователност на фазите PhaseCop 2

Уред за установяване последователност на фазите PhaseCop 2 0 Уред за установяване последователност на фазите PhaseCop 2 0

Уред за установяване последователност на фазите PhaseCop 2:
- изготвен в съответствие с DIN VDE 0413 / EN 61557 / EN 60529
- индикация за посока на въртене на трифазно поле: светодиоди за права и за обратна посока, обозначени със стрелки
- индикация за наличие на напрежение върху фазен проводник: 3 светодиода
- номинални условия на използуване на уреда: 90…660V/45…1000Hz
- размери/тегло: 70 х 105 х 38,5mm /0,3kg
- изпълнение на корпус: IP 50
Доставката на уреда включва: 3 постоянно свързани измервателни проводника със защитени от допир щекери, 3 бр. изпитвателни сонди, крокодилна щипка.
Чантичка F801 за Phasecop 2.