Каталог

Търсене

Прибори за измерване параметрите на електробезопасност - Прибори за измерване на параметрите на безопасност на електроустановки

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST INTRO

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST INTRO 0 Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST INTRO 0

Технически характеристики:

- Графичен осветен LCD екран за показване на измервателните величини и граничните стойности, менюта, схеми на свързване, помощна информация, таблици, съобщения за грешки и т. н.

- Сигнални лампи за индикация на превишаването на граничните стойности.

-  Измерване на променливи напрежения до 500 V (850 V трифазни).

-    Измерване на честота в интервал 15….1000 Hz.

-  Измерване импеданса на контура фаза-нула (защитна или работна нула) под напрежение 0…9,99 W с разделителна способност 10 mW.

-   Изчисляване тока на късо съединение за точката на измерване 0…999 A…9,99 kA…..50 kA с разд. способност съответно 1 А, 10 А, 100 А

-    Измерване на изолационно съпротивление в интервал 0,01 W…1 МW с постоянни напрежения 100, 250, 500 V или настр. напр. в обхват 20…500 V. 

-    Измерване на малки омически съпротивления (0,01…..99,9 W) по вградена четирипроводна схема с офсет на стойности до 10 W. Изчисляване дължина на меден проводник със стандартно сечение на измереното съпротивление.

-   Измерване на утечни токове до 1А АС и на работни токове 10….150А АС посредством токови клещи Clip 100S (обект на допълнителна поръчка).

-  Установяване последователност на фазите.

- Извеждане на списък с подходящите предпазители.

- Възможност за измерване изолационен импеданс на подове и стени.

- Възможност за измерване проводимостта на настилки за електростатични заряди по EN 1081.

- Изпитване на стандартни дефектнотокови защити  (ДТЗ):10, 30, 100, 300, 500 mA, включващо задействането им с линейно нарастващ ток на утечка и извеждане на екрана на действителния ток на задействане и допирното напрежение в момента на сработването, както и на заземитоното съпротивление. Изпитване на ДТЗ с петкратен номинален ток на защитата и извеждане времето на задействане.

- Изпитване на специални ДТЗ - селективни S и ДТЗ в мрежи с изолиран звезден център (IT – мрежи).

- Само с автом. избор на обхвата измерване на заземително съпротив. и пад на напр. на заземител (отделен от мрежата) с/без зазем. сонда SP 350 и макара.

- Възможност за изпробване на електромер.

-  Възможност за връзка с печатащо устройство.

Доставката включва: уреда Profitest - Intro, измервателни адаптери (KS-PROFiTEST INTRO), крокодилни щипки, батерии, ремък за носене, кoмплект акумулаторни батерии NiMH (1300 mAh), USB кабел, ръководство за работа на бълг. език

Принадлежности към Profitest MXTRA, предмет на допълнителна поръчка:
- SP350 - Заземителна сонда с дължина 35 см.
- TR25 – макара с 25 m измервателен кабел
- TR50 – макара с 50 m измервателен кабел
- F2010 – Чанта за уреда и аксесоарите
- PRO-Schuko MA – измервателен адаптер
- Калибрационен сертификат DAkkS по IEC 17025 с валидност 3 год.