Каталог

Търсене

Индикатори на напрежение и фаза на въртене - Индикатори на напрежение

Комбиниран пробник Metravolt 7A

Комбиниран пробник Metravolt 7A  0 Комбиниран пробник Metravolt 7A  0

Комбиниран пробник Metravolt 7A с висококачествена електромагнитна измервателна система с допълнителни LCD- и LED-символи. Технически данни:
1. Пробник за напрежение
- индикация на LCD за U > 24 V
- индикация на LED за U > 50 V (индикация за AC или DC)
- измерване в диапазон 740 V AC/DC
- клас на точност 2,5
- честотен диапазон 0…100 Hz
2. Индикация за наличност на фаза
3. Индикация за полярност
4. Индикация за последователност на фазите
5. Пренапрежителна категория IV / 740 V
6. Степен на защита IP 65
Доставката включва ръководство за работа на български език.