Каталог

Търсене

Прибори за измерване на физически величини - Инфрачервени термометри

Безконтактен инфрачервен термометър Metratherm 1 с лазерен показалец и софтуер за регистратор на данни

Безконтактен инфрачервен термометър Metratherm 1 с лазерен показалец и софтуер за регистратор на данни 0 Безконтактен инфрачервен термометър Metratherm 1 с лазерен показалец и софтуер за регистратор на данни 0

Безконтактен инфрачервен термометър Metratherm 1 с лазерен показалец и софтуер за регистратор на данни
За безконтактно измерване на температура на повърхности
Приложение:
- Измерване на температура на по-големи разстояния и поради това на безопасно разстояние от областта на потенциална опасност;
- Профилактично диагностициране на грешки и неизправности в електрически инсталации чрез температурен анализ на невралгични места;
- Ремонтни работи и работи по техническата поддръжка в автомобилната индустрия, климатични системи;
- Научни експерименти, производствени процеси в полупроводниковата технология;
- Контакти в електрически разпределителни шкафове, контрол върху качеството на хранителни стоки и тяхната преработка.
Характеристики:
- Диапазон на измерване на температурата инфрачервен: -50 ..1000°C (-58 ... 1832 F)
- Точно позициониране чрез свързващ лазерен лъч;
- Голямо съотношение на разстоянието (E:M): 50:1 ;
- Коефициент на излъчване с възможност за настройване от 0,1 до 1,00 на 0,01-стъпки
- Допълнителни контактни измервания с приложения термодатчик;
- Термоелемент тип К;
- Температурна единица избираема между °C и F;
- Единични и непрекъснати производствени измервания, 10 запомнящи клетки за единични измервания;
- Запаметяване на актуална измервана температура, най-ниска, най-висока температура или максимална температурна разлика ΔT;
- Осветен LCD-индикатор;
- Функция аларма: акустична сигнализация при превишаване или понижаване спрямо предварително задаваеми гранични стойности;
- USB-интерфейс за предаване на данни към РС;
- Софтуер за показване и запис на измерваните стойности (функция регистратор на данни);
Доставеният заедно с уреда софтуер дава възможност за:
- Показване на актуалните измервани стойности на температурата с дата и час;
- Настройване на интервала на изпитване за записване на измерваните стойности;
- Записване на измерваните величини в текстов файл, който може да бъде трансформиран в MS Excel за анализ;
Обхват на доставката: METRATHERM 1, 9 V-батерия, термодатчик тип К, USB-кабел, CD със софтуер за регистратор на данни, удароустойчив куфар.