Каталог

Търсене

Прибори за измерване на съпротивление - Омметри, микрометри

Преносим Милиомметър MetraHit 27М

Преносим Милиомметър MetraHit 27М 0 Преносим Милиомметър MetraHit 27М 0

Прецизен милиомметър / мегаомметър / мултимер Metrahit 27M за изпитване на изолационно съпротивление, измерване на нискоомно съпротивление и температура заедно с много други функции.

Технически параметри:

-  3.000 mOhm до 300.00 mOhm с 1 A измервателен ток и

-  30.00 mOhm до 30.00 Ohm с 200 mA измервателен ток

-  Келвинова връзка (измерване с 4 проводника)

-  Измерване на съпротивлението от 300 Ohm до 30 MOhm

-  Измерване на напрежението от 3 до 600 VDC и от 3 до 600 VAC с ± 30 000 цифри

-  Измерване на честотата от 300 Hz до 3 kHz

-  Памет за съхранение на данни за до 1200 измерени стойности

Доставката включва: Metrahit 27М, акумулаторни батерии NiMH, измервателни проводници KS17S, защитна гумена калъфка, ръководство за работа, DAkkS калибр. сертификат по IEC 17025, валидност 3 год.