Каталог

Търсене

Прибори за измерване на съпротивление - Омметри, микрометри

Преносим Милиомметър MetraHit 27EX

Преносим Милиомметър MetraHit 27EX за използване в потенциално взривоопасни среди – за измерване на ниски стойности на допирно съпротивление (нискоомно измерване). Пример за това е при контакт във вътрешността на резервоара на самолет (Bonding Test). Също и за нискоомно измерване вътре или извън потенциално взривоопасни среди като повърхността на самолета защита от попадения от мълнии ( Wick Test).

Технически параметри:
1. Обхват на измерване: 30 mΩ, 300 mΩ, 3Ω, 30Ω
2. Резолюция: 10µΩ
3. Измервателен метод: Келвин връзка (четири проводен метод)
4. Капацитет на паметта на уреда – 1200 измервани стойности
5. EX – Изпълнение – Ех II 2 G EEx ia IIA T4
6. Прототип тест сертификат: INERIS 05ATEX0040

Доставката включва: Metrahit 27 EX, защитна гумена калъфка (син цвят) с ремък за окачване , 8 NiMH – Ex акумулаторни батерии, Келвин сонда тип КС 27(1 бр), Келвин щипки тип КС 4 (1бр), транспортен твърд куфар НС 30, DAkkS калибр. сертификат по IEC 17025, валидност 3 год., ЕХ Серитификат INERIS 05ATEN00401, ръководство за обслужване на български език.