Каталог

Търсене

Прибори за измерване на физически величини - Измерватели на параметрите на осветеност и яркост

Луксметър тип Mavolux 5032B - уред за измерване на осветеност

Луксметър тип Mavolux 5032B - уред за измерване на осветеност  0 Луксметър тип Mavolux 5032B - уред за измерване на осветеност  0

Луксметър тип Mavolux 5032B - уред за измерване на осветеност по
DIN 5032 и CIE No 69.
Технически данни:
1. LCD екран - 3 1/2 разряден
2. Тип на светлочувствителния елемент - силициев фотодиод с V() филтър в съответствие с клас на точност С по DIN 5032/7
3. Измерване на яркост чрез яркостна приставка 5908-V0120 (приставката е обект на допълнителна поръчка)
4. Косинусова корекция за косо падаща светлина
5. Осветеност 0,1 … 19,99/199,9/1999/19 990 lx
6. Яркост 1 … 199,9/1999/19 990/199 900 cd/m2 (само с приставка 5908-V0120)
7. Захранване - батерия 1,5V IEC LR6 - 100 часа непрекъсната работа
8. Размери на уреда : 75x130x15
9. Размери на сондата: 32x105x29
10. Тегло: 200g
Доставката включва:уреда, батерия, кожен калъф и ръководство за работа

Meas. Quantity Measuring Range in Lux (lx) Meas. Range in footcandle (fc) Reso-lution in Lux Reso-lution in fc
I 0.01 ... 19.99 0.001 ... 1.999 0.01 0.001
Illumi-nance II 0.1 ... 199.9 0.01 ... 19.99 0.1 0.01
III 1 ... 1 999 0.1 ... 199.9 1 0.1
IV 10 ... 19 900 1 ... 1 999 10 1
V 100 ... 199 000 10 ... 19 990 100 10
in candela/m² in footlambert in cd/m² in fL
Lumi-nance I 0.1 ... 199.9 0.01 ... 19.99 0.1 0.01
II 1 ... 1 999 0.1 ... 199.9 1 0.1
(with attach.) III 10 ... 19 999 1 ... 1 999 10 1
IV 100 ... 199 900 10 ... 19 990 100 10
V 1000 ..1999 000 100 ...199 900 1000 100