Каталог

Търсене

Прибори за измерване на съпротивление - Прибори за измерване параметрите на електроизолации

Аналогов уред METRISO PRO за измерване на изолационно съпротивление

Аналогов уред METRISO PRO за измерване на изолационно съпротивление 0 Аналогов уред METRISO PRO за измерване на изолационно съпротивление 0

METRISO PRO - Аналогов тест инструмент за изолация, ниско съпротивление и измерване на напрежението, в съответствие със следните стандарти:
- DIN VDE 0100 / ÖVE-EN 1 (Австрия) / SEV 1000 (Швейцария)
- както и на всички наредби специфични за другите страни
- Измерване на изолацията в съответствие с EN 61557-2 / VDE 0413 част 2
- Измерване на ниско съпротивление в съответствие с EN 61557-4 / VDE 0413 част 4

Технически спецификации:
- Изпитване на напрежение и измерване до 1000 V

- Аналогов дисплей на измерените стойности и граничните стойности

- Интелигентен филтър - прецизно и зависимо от измерването активиране за измерване на много високи съпротивления

- компенсация от 16 2/3 Hz и 50 Hz интерференция

- отслабване на капацитивните влияния от силови кабели и др.

- потискане на влиянията на електрическото поле

- Сигнализиране на опасно напрежение чрез LED

- Посочване на нарушения на граничната стойност посредством LED

-  Защита от свръхнапрежение - предпазва инструмента при неволно свързване към електрическата мрежа

-  Предпазител за всички диапазони на измерване на съпротивлението

-  Електронен предпазител за защита на ниско съпротивление RLO също предпазва предпазителя в нископроизводителния диапазон на измерване в случай на повреда

- Самодиагностика на една измервателна точка с изпитвателна устойчивост 10 MΩ по EN 50110 / VDE 0105-100

- Предпазен терминал за компенсиране на повърхностния ток

- Проверка на тестови обекти за липса на напрежение в системи с до 1 kV

- Изпитване на съпротивлението на заземителните проводници, защитните проводници и еквипотенциалното свързване

- Изпитване на капацитета на електростатичните разряди при подови настилки (използване на екранирани измервателни кабели) - EN 1081

- С помощта на така нареченото изпитване 1 mA в съответствие с DIN VDE 0845 / EN 61645 може да бъде извършено изпитване за задействане на устройства за защита от пренапрежение тип В и C / SPD тип 2 и 3 (варистори, референтни диоди и др.) този измервателен уред също е на място и се оценява, в съответствие с данните на производителя.

Доставката включва: уреда, фабричен калибр. сертификат, сет батерии, крокодилни щипки, ремък за носене, сет кабели KS17-4, ръководство за работа