Каталог

Търсене

Прибори за измерване на съпротивление - Прибори за измерване параметрите на електроизолации

Специализиран уред METRISO INTRO за измерване на изолационно съпротивление

Специализиран уред METRISO INTRO за измерване на изолационно съпротивление 0 Специализиран уред METRISO INTRO за измерване на изолационно съпротивление 0

METRISO INTRO - Специализиран уред за измерване на изолационно съпротивление, в съответствие със следните стандарти:

-  DIN VDE 0100 / ÖVE-EN 1 (Австрия) / SEV 1000 (Швейцария)
-    както и на всички наредби специфични за другите страни
-   Измерване на изолацията в съответствие с EN 61557-2 / VDE 0413 част 2
- Измерване на ниско съпротивление в съответствие с EN 61557-4 / VDE 0413 част 4

Технически спецификации:

-   Измерване на изолационното съпротивление при устройства и оборудване без напрежение, до 1000 V
-   Изпитване на съпротивлението на заземяващи, защитни и еквипотенциални свързващи проводници
-  Проверка на тестваните обекти за липса на напрежение
-  Изпитване на подово покритие способност за електростатичен разряд (използване на екранирани измервателни кабели) - EN 1081
-  Предупреждение за опасни напрежения при удари
-  Бързо тестване с червен светодиоден индикатор на инструмента
-   Акустично генериране на сигнал в случай на нарушения на граничната стойност
-  Измервателно напрежение: 250, 500 или 1000 V DC
- Обхват на измерване на изолацията: 10 kOhm ... 10 GOhm
-  Измерване на ниско съпротивление: 0,01 ... 10 Ohm с обръщане на автоматичната полярност
-   Измерване на напрежение до 1000 V AC TRMS / DC  
- Електронен предпазител за защита на ниско съпротивление

Доставката включва: уреда, DAkkS калибр. сертификат по IEC 17025, валидност 3 год., ремък за носене, сет кабели KS17-4, ръководство за работа