Каталог

Търсене

Калибратори - Калибратори на технологични процеси

METRAHIT CAL, METRAHIT MULTICAL

METRAHIT CAL, METRAHIT MULTICAL 0 METRAHIT CAL, METRAHIT MULTICAL 0 METRAHIT CAL, METRAHIT MULTICAL 1

METRAHIT Cal - Мултифункционален калибратор за техниката на процеса – 18 калибраторни функции
Ново разработеният калибратор Metrahit Cal може да бъде използван за генериране и симулиране на голям диапазон електрически величини и освен това покрива 10 различни термоелементи и 4 температурни сензори на съпротивление. Много високата точност и якост правят METRAHIT Cal мощен инструмент за цехове и лаборатории.
 Функция симулация за напрежение, съпротивление и честота
 Източник и падане за токове, особено за процесни величини, напр. 0... 20 mA
 Температурна симулация за съпротивителни термометри и термоелементи
 Лесно настройване на стойностите чрез функционалните бутони и поле за въвеждане
 Междинни и степенни функции и процедури. За всички симулирани величини могат да бъдат генерирани автоматични последователности с регулиращи се времеви величини
 Инфраред интерфейс за обмяна на данни и конфигуриране на параметрите с компютър (IR-USB адаптер и софтуер като опция)
 Преносим уред с захранване с батерии за използване директно на място и с допълнително свързване към мрежата за продължително захранване.