Каталог

Търсене

Прибори за измерване на съпротивление - Прибори за измерване параметрите на устройства за заземяване

GEOHM PRO/ XTRA - Прецизен измервателен уред за заземление и ниско съпротивление с / без GPS

GEOHM PRO/ XTRA - Прецизен измервателен уред за заземление и ниско съпротивление с / без GPS 0 GEOHM PRO/ XTRA - Прецизен измервателен уред за заземление и ниско съпротивление с / без GPS 0

GEOHM PRO/ XTRA – Заземителен тестер с батерии по DIN VDE 0413, част 5, за измерване на земно съпротивление.

Технически данни:

-  Съпротивление на заземяване с помощта на 3/4-жичен измервателен метод
-  Селективно земно съпротивление посредством 3-жичен измервателен метод с текуща скоба
-  Предимство: няма влияние върху паралелни земни електроди
-  Съпротивление на земната верига с 2 токови клещи

-  Предимство: няма нужда да изключвате заземяващата система
-  Повърхностно съпротивление в ом по метода на Уенър
-  За изготвяне на оценки на почвата

- Измерване при ниско съпротивление с ≥ 200 mA съгласно EN 61557-4 / VDE 0413-4

- GPS модул за запазване на позициите на тестваните устройства                    (с GEOHM XTRA)

- Измерване на интерферентни напрежения и интерферентни честоти

- Измерване, дори когато има смущения в системите с честоти 16,7, 50 и 60 Hz, както и 400 Hz (при автоматичен и ръчен избор на правилната честота на измервателния сигнал)

- Избор на напрежение за измерване: 25 или 50 V

Доставката включва:

Тестер GEOHM PRO – без GPS модем ИЛИ Тестер GEOHM XTRA – с GPS модем, ремък за носене, измервателни кабели, крокодилни щипки, комплект батерии, USB кабел, ръководство за работа