Каталог

Търсене

Прибори за измерване на съпротивление - Прибори за измерване параметрите на устройства за заземяване

GEOHM 5 – Заземителен тестер с батерии по DIN VDE 0413, част 5

GEOHM 5 – Заземителен тестер с батерии по DIN VDE 0413, част 5 0 GEOHM 5 – Заземителен тестер с батерии по DIN VDE 0413, част 5 0 GEOHM 5 – Заземителен тестер с батерии по DIN VDE 0413, част 5 1 GEOHM 5 – Заземителен тестер с батерии по DIN VDE 0413, част 5 2 GEOHM 5 – Заземителен тестер с батерии по DIN VDE 0413, част 5 3

GEOHM 5 – Заземителен тестер с батерии по DIN VDE 0413, част 5, за измерване на земно съпротивление. Този уред може също така да бъде използван за установяване или измерване на специфичното съпротивление на почвата и омическо съпротивление чрез токово напреженовия измервателен метод.

● Измерване на:
- земно съпротивление;
- селективно земно съпротивление;
- специфично съпротивление на почвата;
- ток (TRMS) чрез токови клещи (опция);
● Три / четирипроводна схема за измерване;
● Не се налага балансиране на уреда;
● Постоянно наблюдение на смущаващото напрежение и съпротивлението на спомагателното заземяване със сигнализация при превишаване на допустимите гранични стойности;
● Съхранение на 250 измервания;
● Дата интерфейс за предаване на измерените стойности към компютър;
● Софтуер (опционален аксесоар) за съхранените измерени стойности и възпроизвеждане на рапорт на РС (в процес на разработка);
Приложение: Този уред предлага 3 различни начина за измерване на земно съпротивление, както и специфично съпротивление на почвата и ток. Токовите клещи, които са препоръчителни за някои измервания са като опционални аксесоари.

Забележка: Уредът измерва заземително съпротивление без откачване на заземителите.

Технически данни:
- Функция (по EN 61557) - GEOHM 5
- Измервателно напрежение - 40 V
- Измервателна честота - 125/150 Hz
- Rs - max. 50 kΩ
- Rh - max. 50 kΩ
3-полюсно измерване
- Измервателен обхват - 0,11 Ω до 19,99 kΩ
- Резолюция - 0,01 Ω до 10 Ω
- Грешка - ± (2% + 3 цифри)
4-полюсно измерване
- Измервателен обхват - 0,11 Ω до 19,99 kΩ
- Резолюция - 0,01 Ω до 10 Ω
- Грешка - ± (2% + 3 цифри)
3-полюсно селективно измерване с клещи
- Измервателен обхват - 0,11 Ω до 1,99 kΩ
- Резолюция - 0,01 Ω до 10 Ω
- Грешка - ± (2% + 3 цифри)
4-полюсно селективно измерване с клещи
- Измервателен обхват - 0,00 Ω до 1,99 kΩ
- Резолюция - 0,01 Ω до 10 Ω
- Грешка - ± (2% + 3 цифри)
Измерване с 2 чифта клещи
- Измервателен обхват - 0,00 Ω до 100 kΩ
- Резолюция - 0,1 Ω до 1 Ω
- Грешка - ± (2% + 3 цифри)

Доставката включва: тестер GEOHM 5, куфар пластмасов, ремък за носене, комплект батерии, 4 бр. метални сонди, 4 бр. макари с измервателни кабели, ръководство за работа с уреда на български език.

Опции към GEOHM 5, предмет на допълнителна поръчка:
E-Clip 1 – токови клещи - Измервателен обхват: 1 mA до 1200 mA;
- Измервателна категория: 600 V CAT III;
- Макс. кабелен диаметър: 52 mm;
- Коефициент на трансформация: 1000 А / 1 А;
- Честотен обхват: 40 Hz до 5 kHz;
- Изходен сигнал: 1μА до 1,2 А;
- Оборудвани със свързващ кабел (1,5m) и обезопасен лабораторен щекер.
E-Clip 2 – генераторни клещи
- Измервателен обхват: 0,2 A до 1200 mA;
- Измервателна категория: 600 V CAT III;
- Макс. кабелен диаметър: 52 mm;
- Коефициент на трансформация: 1000 А / 1 А;
- Честотен обхват: 40 Hz до 5 kHz;
- Изходен сигнал: 0,2 mА до 1,2 А;
- Оборудвани със свързващ кабел (1,5m) и входове за лабораторни щекери.
Akku-set - 4 бр. NiMH акум.батерии
Зарядно у-во - Z591C
Калибрационен сертификат по IEC 17025 с валидност 3 години