Каталог

Търсене

Прибори за измерване на съпротивление - Прибори за измерване параметрите на електроизолации

Специализиран уред METRISO XTRA за измерване на изолационно съпротивление, с памет

Специализиран уред METRISO XTRA за измерване на изолационно съпротивление, с памет 0 Специализиран уред METRISO XTRA за измерване на изолационно съпротивление, с памет 0

METRISO XTRA - Уред за изпитване на изолация, ниско съпротивление и измерване на напрежение, с памет, в съответствие със следните стандарти:

-  DIN VDE 0100 / ÖVE-EN 1 (Австрия) / SEV 1000 (Швейцария)
-  както и на всички наредби специфични за другите страни

- Измерване на изолацията в съответствие с EN 61557-2 / VDE 0413 част 2
- Измерване на ниско съпротивление в съответствие с EN 61557-4 / VDE 0413 част 4

Технически спецификации:

-   Изпитване на напрежение и измерване до 1000 V
-  Изпитвателно напрежение при фиксирани стъпки, променлива или като рампа 50, 100, 250, 500, 1000 V
-   Индекс на поляризация и коефициент на поглъщане
-  Интелигентен филтър - прецизно и зависимо от измерването активиране за измерване на много високи съпротивления
-   компенсация от 16 2/3 Hz и 50 Hz интерференция
-  отслабване на капацитивните влияния от силови кабели и др.
-  потискане на влиянията на електрическото поле
-   Сигнализиране на опасно напрежение на контакт
- Акустична сигнализация при превишаване на пределната стойност
- Откриване на напрежение на смущенията в положение на изключване
-  Защита от свръхнапрежение - предпазва инструмента при неволно свързване към електрическата мрежа
-  Ново: Електронен предпазител за защита на ниско съпротивление RLO също предпазва предпазителя в нископроизводителния диапазон на измерване в случай на повреда
-  Самодиагностика на една измервателна точка с изпитвателно съпротивление 10 MΩ по EN 50110 / VDE 0105-100
- При така нареченото изпитване от 1 mA съгласно DIN VDE 0845 / EN 61645 инструментът също така позволява да се извършат на място изпитвания на напрежението на реакция на компонентите за свръхнапрежение (варистори, ценерови диоди и т.н.) на категории изисквания B и C / SPD Тип 2 и 3) и за оценка на резултатите от теста, в съответствие с данните на производителя

Доставката включва: уреда, сет батерии, крокодилни щипки, DAkkS калибр. сертификат по IEC 17025, валидност 3 год., ремък за носене, сет кабели KS17-4, USB кабел, ръководство за работа