Търсене

Газ хроматографи - Газ хроматографи

Анализатор на разтворените газове TOP TOGA GC

Анализатор на разтворените газове TOP TOGA GC 0 Анализатор на разтворените газове TOP TOGA GC 0

Функции и предимства:
- напълно автоматизирана процедура
- операция с едно докосване
- многопериодично вакуумно обезгазяване
- пълен TOGA анализ (11 газа)
- Автоматичен трансфер на газовата проба.

Дозирай маслената проба. Натисни ЕДИН бутон. Изчакай.

Описание:
Анализата се извършва на две стъпки с висока избираемост и точност, напълно съвместими с лабораторната процедура.
1. Обезгазяване на маслената проба чрез вакуумно извличане (отговаря на IEC 567/ASTM3612)
2. Анализ на разтворения газ TCD (детектор на термичната проводимост), FID (детектор на йонизацията на пламъка) и Methanizer.
Двете стъпки се синхронизират от микроконтролер, който гарантира бързи и сигурни резултати на изследване.

Новоизобретеният метод на обезгазяване отнема газта от маслената проба многопериодично. След извличането през 4-стъпкова вакуумна помпа газовете са затворени във вакуумното отделение и се отделят един от друг.

Входът и изходът на маслената проба, включително клапанът за превключване са контролирани от микропроцесор. Сензор за линеен натиск отмерва съдържанието на целия газ, което е много важен параметър за характеризацията на заряда на трансформатора.

Вкарването на газовата проба в газовия хроматограф се извършва чрез фиксирана тръба за трансфер.

Анализът на разтворения газ се извършва след автоматично вкарване в 6-портов винтил на газовия хроматограф. Газовата проба се разделя в инертен газов поток на 11 компонента. Това гарантира висока избираемост без намесата на други газови сигнали.

Двете капилярни колони (тип Carboxen 1010, дължина 30m x ID 0,32 mm и Molesiev) се използват за разделение на различните смеси.

Засичането се извършва от TCD (детектор на термичната проводимост) и FID (детектор на йонизацията на пламъка). Смесите CO и CO2 се преобразуват с Метанайзер за засичане от FID, което гарантира много висока чувствителност.

Всички резултати се показват в ppm, чувствителността е около 0,1 ppm за някои хидро-карбонати. Благодарение на това могат да бъдат анализирани нови трансформаторни масла и трансформатори след тяхната периодична поддръжка.

Освен това, всички важни оперативни състояния се регистрират и съхраняват в база данни заедно със всички останали параметри.

Графичното показване на резултатите се извършва в реално време на монитора, в таблица и/или протокол. Цялата важна информация се запазва във файл с измерванията. Вградената експертна система анализира дори и най-малките отклонения на газовите параметри.

Технически характеристики:
Уред за обезгазяване
- Вид: процедура за обезгазяване, без масло и живак
- Вакуумни връзки: DN16 KF
- Вакуумна помпа:
   * диафрагмена помпа
   * химично устойчиви етапи
   * компактен модулен дизайн
   * скорост на изпомпване:2,0 m3/h
- Вакуумен сензор:
   * обхват на измерване:0,1 – 200 mbar
   * честота на четящото устройство: 5 на секунда
   * независим от вида на газа
   * точност/хистерезис: +/- 1 цифра
- Начален вакуум: 2-3 mbar
- Обхват на обезгазяване: 2-200 mbar
- Резолюция: 0,1 mbar
- Обем на пробата: 50-100 ml
- Време на предварителна подготовка: < 5 min
- Време на обезгазяване: < 2 min
- Захранване:230V, 50/60Hz; 115V, 50/60Hz

Газов хроматограф
- Основен уред: обикновено устройство с Windows контролен софтуер за документация и потребителски настройки
- Детектори: TCD (детектор на термичната проводимост), FID (детектор на йонизацията на пламъка) и Methanizer.
- Колони: 2 капилярни колони, Carboxen и Molesiev
- Нагряване: касетка с отделителна колона и програмируема система за нагряване, отделно нагряване за всяка колона
- Клапан за пробата: автоматичен, контролиран газов клапан за мострата с обменяеми 0,2 ml – капилярно дозиране, вградено в основното устройство
- Размери: ок. 600 x 500 x 550mm
- Тегло: 49kg (цялата система)