Търсене

Газ хроматографи - Газ хроматографи

Газов хроматограф MobilGC Version 2 за анализ на разтворени газове

Газов хроматограф MobilGC Version 2 за анализ на разтворени газове 0 Газов хроматограф MobilGC Version 2 за анализ на разтворени газове 0

Газовият хроматограф MobilGC представлява модерен портативен уред за работа както в лаборатория, така и на място. Измервателният процес е напълно автоматизиран и отваря нови начини за решаване на необходимите аналитични задачи. MobilGC представлява експертна система за автоматична диагностика на повреди в изолационни масла.
MobilGC е наличен в няколко различни конфигурации, за да покрие широк обхват от приложения. Уредът може да бъде оборудван с вградено подаване на газ за портативни измервания.
Софтуерът GC на уреда е дружелюбно ориентиран към потребителите което се дължи на неговата яснота в комбинация с мощни инструменти за управление и оценка на хроматограмите.
Уредът може да се използва за откриването на следните 11 вида газове (fault gases): H2, CH4, CO, CO2, C2H2, C2H4, C2H6, C3H6, C3H8, N2, O2

Обхвати на откриване:

H2 1 ppm   C2H4 0,1 ppm
CH4 0,2 ppm   C2H6 0,1 ppm
CO 0,2 ppm   C3H6 0,5 ppm
CO2 0,2 ppm   C3H8 0,5 ppm
C2H2 0,1 ppm   O2 30 ppm
      N2 30 ppm

 

Газовият хроматограф притежава:
- софтуер за Windows, който позволява оценка на документацията и създаването на настройки, специфични за потребителя.
- детектор на коефициент на топлопроводност TCD (Thermal Conductivity Detector) и детектор за йонизация на пламъка FID (Flame Ionization Detector), свързани последователно, метанизатор
- модулна фурна с разделителна колона и нагревателна система за колоната, с програмируема температура
- вградено подаване на газ-носител (азот/аргон за прибл. 80 ч.)
- 2 тънки колонки за определяне на въглеводороди С1-С3 с пълно загряване до 300°С , 2 колонки за установяване на постоянни газове(H2,Ar,N2,O2,CO,CO2) с пълно загряване до 300°С
- Автоматичен,газов контролиран клапан със сменяема тръбичка,вграден в основния уред.Клапанът е подходящ за приложения при високо налягане.Снабден е с външна мембранова помпа(времеконтролируема от софтуер)
- Автоматична,контролируема 6-входяща клапа,вградена в основния уред
- дегазацията се провежда посредством спринцовка за екстракция на газ съгласно DIN/IEC 60567/567; освободеният газ се предава към впръсквача на GC със спринцовка

Технически характеристики:
- захранващо напрежение 230 V AC 50 Hz (за работа в мобилни условия е наличен допълнителен външен трансвертер за 12 V DC.)
- максимална консумирана мощност: в зависимост от степента на оборудване – макс. 1400 W
- интерфейс RS 232 за връзка с PC
- размери: 380 х 280 х 460 mm (ДВШ) –
- тегло: в зависимост от аксесоарите: 12...30 kg
- работна температура: -20 ... 40 °С
- температура на съхранение: -20 ... 50 °С
- работна относителна влажност: 0 ... 80% без кондензация

Обхватът на доставка на MobilGC включва следните компоненти:
- калибриращ газ Peakmaster
- 1 бр. спринцовка за екстракция на газ
- 1 бр. уплътнителен комплект за спринцовката за екстракция на газ
- 2 бр. трипътни вентили
- 1 бр. двупътен вентил
- 2 бр. съединители
- 1 бр. тръбичка за свързване на масления резервоар и спринцовката
- 1 бр. спринцовка за впръскване
- 1 комплект Septen (включващ 5 бр. Septen)
- 1 бр. уред за откриване на изтичане на газ
- 1 бр. пакет с почистващи тампони

Опции за MobilGC, предмет на допълнителна заявка:
- Лаптоп,като контролиращ компютър
Pentium 133 MMX
1,4 GB твърд диск/16 MB RAM
12,1 инча DSTN цветен LCD дисплей
- връзка към външно подаване на азот: адаптер цилиндър, тръба за налягане, иглен клапан за установяване на налягането на цилиндъра, изпускащ клапан за защита от повишено налягане, филтър, висококачествен стоманен елемент за закрепване към GC.
- източник на азот, цилиндър с обем 2 l, 200 bar, за прибл. 1200 ч работа
- куфар за аксесоарите на уреда