Търсене

Газ хроматографи - Газ хроматографи

Газов хроматограф MobilGC Version 1A за анализ на разтворени газове

Газов хроматограф MobilGC Version 1A за анализ на разтворени газове 0 Газов хроматограф MobilGC Version 1A за анализ на разтворени газове 0

Газовият хроматограф MobilGC представлява модерен портативен уред за работа както в лаборатория, така и на място. Измервателният процес е напълно автоматизиран и отваря нови начини за решаване на необходимите аналитични задачи. MobilGC представлява експертна система за автоматична диагностика на повреди в изолационни масла.
MobilGC е наличен в няколко различни конфигурации, за да покрие широк обхват от приложения. Уредът може да бъде оборудван с вградено подаване на газ за портативни измервания.
Софтуерът GC на уреда е дружелюбно ориентиран към потребителите което се дължи на неговата яснота в комбинация с мощни инструменти за управление и оценка на хроматограмите.
Уредът може да се използва за откриването на следните 7 вида газове (fault gases): H2, CH4, CO, CO2, C2H2, C2H4, C2H6.

Обхвати на откриване:

H2 3 ppm
CO, CO2, CH4 2 ppm
C2H2, C2H4, C2H6 2 ppm

 

Газовият хроматограф притежава:
 
- софтуер за Windows, който позволява оценка на документацията и създаването на настройки, специфични за потребителя.
- детектор на коефициент на топлопроводност TCD (Thermal Conductivity Detector) и детектор за йонизация на пламъка FID (Flame Ionization Detector), свързани последователно, метанизатор
- модулна фурна с разделителна колона и нагревателна система за колоната, с програмируема температура
- автоматичен кръговрат на пробата за лесно впръскване на газовата мостра
- вградено подаване на газ-носител (азот/аргон за прибл. 80 ч.)
- дегазацията се провежда посредством спринцовка за екстракция на газ съгласно DIN/IEC 60567/567; освободеният газ се предава към впръсквача на GC със спринцовка

Обхватът на доставка на MobilGC включва следните компоненти:
- калибриращ газ Peakmaster
- 1 бр. спринцовка за екстракция на газ
- 1 бр. уплътнителен комплект за спринцовката за екстракция на газ
- 2 бр. трипътни вентили
- 1 бр. еднопътен вентил
- 2 бр. съединители
- 1 бр. тръбичка за свързване на масления резервоар и спринцовката
- 1 бр. спринцовка за впръскване
- 1 комплект Septen (включващ 5 бр. Septen)
- 1 бр. уред за откриване на изтичане на газ
- 1 бр. пакет от почистващи подложки

Опции за MobilGC, предмет на допълнителна заявка:
- връзка към външно подаване на азот: адаптер цилиндър, тръба за налягане, иглен клапан за установяване на налягането на цилиндъра, изпускащ клапан за защита от повишено налягане, филтър, висококачествен стоманен елемент за закрепване към GC.
- източник на азот, цилиндър с обем 2 l, 200 bar, за прибл. 1200 ч работа
- куфар за аксесоарите на уреда