Каталог

Търсене

Взимане на проби от трансформаторни масла - Взимане на проби от трансформаторни масла

Мострена вана TOP-TOGA Autosampler

Мострена вана TOP-TOGA Autosampler  0 Мострена вана TOP-TOGA Autosampler  0 Мострена вана TOP-TOGA Autosampler  1 Мострена вана TOP-TOGA Autosampler  2

TOP - TOGA Autosampler
» 16 спринцовки sample capacity (капацитет)
» Напълно атоматизирана процедура
» Автоматизирана обработка на всички мостри
» Сменяема мострена вана за 50 и 100ml стъклени спринцовки
» Незамърсяващ с цялостни стъпки по почистване
» Пригодена за работа в сурови условия конструкция и прост дизайн
» Интегрирани калибриращи приспособления


 

TOP-TOGA Autosampler е лесна за употреба и прогодена за работа в сурови условия мострена вана за пълно вакуумно дегазиране на мостри за трансформаторно масло. Проектирана е за оптимално използване, пестяща време и с oтлични характеристики. Не е нужна смяна на мострения съд. Еднократно маслените проби се взимат от трансформатора, спринцовките се поставят в  мострената вана без замърсяване. Позволява самостоятелен анализ на 16 маслени проби!

Маслените проби – взети с нашия незамърсяващ комплект за маслени проби – отговарят на мострената вана и параметрите на пробите са уеднаквени чрез софтуер.  След първоначалният старт на анализ всички други стъпки са автоматично проверени. Сензор чрез натискане осигурява коректна дозисна вместимост и достоверен тест гарантира здраво фиксиране с вакуум на мострените спринцовки. Системата също така предлага възможност за калибриране чрез установени измервания и следователно гарантира висока точност на анализите.


 


Технически характерстики:
Мострена вана: сменяема за 50ml и 100 ml стъклени спринцовки
Брой на спринцовките: 16
Приложение: за всички видове трансформаторно масло, ново и използвано
Процедура:    Aвтоматично, незамърсясяващо инжектиране на маслени проби, комплексни стъпки  за отстраняване на отпадъка, достоверен тест
Калибриране:     пълна процедура по анализ със стандартен газ за
Резултати:    директно измерване на  total gas вместимост - оценка на данни с интегрирана експертна система. Възможност за единично или многократно измерване
Размери: 360 x 350mm ( без спринцовките)
Тегло:        9 Kg ( без спринцовките)