Каталог

Търсене

Взимане на проби от трансформаторни масла - Взимане на проби от трансформаторни масла

Moбилна маслена регенерация (обогатяване на изолационни масла)

Moбилна маслена регенерация (обогатяване на изолационни масла) 0 Moбилна маслена регенерация (обогатяване на изолационни масла) 0 Moбилна маслена регенерация (обогатяване на изолационни масла) 1

Мобилна маслена регенерация от Energy Support и FILTERVAC
Оптимизация на живота на трансформаторите
Moбилната маслена регенерация е модерна форма на обогатяване на  изолационни масла
В сравнение с обичайната смяна на масла маслената регенерация предлага многобройни предимства:
 Трайно ограничаване на стареенето
 Почистване на активната част от кал и продукти от разграждане 
 Съкращаване на разходите в сравнение със смяна на маслото с ново такова
 Без прекъсване на работата 
 Aктивната част е под постоянно напрежениеВ проектозакон VDE 0370 част 2 са още по-ясно определени граничните стойности за качеството на изолационното масло от опита при употреба.
През целия процес на маслена регенерация се филтрират киселини,  тиня и други продукти на разпадането.
Това предизвиква значително удължаване на живота на изолационните материали и в следствие и на трансформаторите.
Нормата препоръчва маслената регенерация при  неутрално число NZ по-голямо от 0,15 mg KOH/g масло.


 

Характеристика на FILTERVAC маслорегенериращо съоръжение след единична манипулация

                                            Teст ASTM Meтод

IEEE

Recommendation        

Atter Reclamation

рекламация
Eлектрична якост (kV) D877 30 40
Вместимост на вода (mg/kg) D1533 35 5
Стойност на неутрализация (mg KOH/g) D974 0.05 0.03
Power (разсейване) Factor @ 100°C % D924 1 0.5
Интерфейсно обогатяване D971 35 40

Устойчивост на окисление 164h Стойност на неутрализация (mg KOH/g) утайка (% by mass)

D2440 0.5
0.25
0.4
0.10


Пускането в употреба на маслена регенерация  е причина за покачващите се цени на суровините.