Каталог

Търсене

Взимане на проби от трансформаторни масла - Взимане на проби от трансформаторни масла

Портативно тестово оборудване за корозивна сяра CS1000

Портативно тестово оборудване за корозивна сяра CS1000 0 Портативно тестово оборудване за корозивна сяра CS1000 0 Портативно тестово оборудване за корозивна сяра CS1000 1

Портативно тестово оборудване за корозивна сяра CS1000
• Отговаря на новите методи  IEC 62535 and ASTM D1275/B
• Незамърсящо тестване
• Получаване без проби: поотделно пречистена, прерязана и херметически запечатана медна хартия (IEC 62535 & ASTM D1275/B), пробни ивици за пробно и ефективно боравене.
• Лесен за употреба: Лесни "стъпка по стъпка" инструкции с включени двата теста
• Всичко включва принадлежноости с формат, позволяващ да започнете с 20 тествания от всеки тип
• Автоматично нагреваемо блокче със специфичен дизайн за  8 или 16 проби: "получаване и walk away" количество материал.
• Защита IP67 стандарт „Peli Case”
В последните години повечето от повредите в трансформаторите и реакторите настъпват поради медносулфиден състав.
Тези повреди засягат различни класове на оборудване, обикновено когато се оперира при повишени температури (но в рамките на допусканите) и главно без признак в стандартно използваните маслени тестове.
Поради разнообразието на медносулфидни явления, най-вероятно някои обвивки не са правилно  инспектирани. Причината за много повреди би могла да сe дължи на искрене между близкостоящи шайби или намотки поради формиране на утайки меден сулфид върху целулозната изолираща хартия. Различни форми могат да присъстват в трансформаторното масло в различно процентно съотношение, като на меркаптаните, тиолите, тиофените, дисулфидите и полусулфидите, с много от тези сулфидни групи е силно реактивно. Макар че тези органосерни cъединения са антиоксиданти, при сигурни условия като при липса на кислород, голямо натоварване и висока работна температура, те могат да се променят до корозивна сяра и да взаимодействат с медта. До сега скъпите лабораторни тествания по стандарт бяха единственият начин да се определи наличието на потенциална корозивна сяра в маслото. Този нов портативен тестов комплект CS1000 позволява лесно, удобно и бързо тестване на корозивна сяра.