Каталог

Търсене

Мобилни системи за кабелни измервания - Мобилни системи за кабелни измервания

Система за локализация на кабелни повреди при мрежи за ниско напрежение

Система за локализация на кабелни повреди при мрежи за ниско напрежение  0 Система за локализация на кабелни повреди при мрежи за ниско напрежение  0

Syscompact 1000 е мултифункционална система за локализация на кабелни повреди при мрежи за ниско напрежение. Ударният и изпитвателен генератор STG е проектиран за изпитване на кабели/кабелни обвивки и прецизна локализация на високоомни и непостоянни повреди. Интегрирането на утвърдения метод SIM-MIM позволява прецизна локализация на високоомни и нискоомни и непостоянни повреди с използването на ехомер IRG 2000.

Характеристики:
- Малко тегло и възможност за транспортиране
- Безопасност при допир
- Ударно напрежение от 0,1 kV до 4 kV
- Голяма ударна енергия от 600 J (опция 1000 J)
- Изпитвателно напрежение до 5 kV, настройваемо на стъпки по 0,1 kV
- Откриване на пробив
- Управление с водещи менюта
- Опростена модификация на системата
- Изключително просто обслужване, ясни водещи менюта на различни езици
100 места в паметта
- Опростено предаване на данни към РС

Измервателни методи:
- Метод на отражение на импулсите
- Вторичен импулсен метод / Многократен импулсен метод (SIM/MIM)
- SIM/MIM с DC (SIM DC)
- Звукова локализация на повреди с измерване на време на разпространение (опция: с UL и BM)

Възможности за модификация:
- Измерване на съпротивление
- Откриване на обратно напрежение и защита от него
- Звукова локализация на повреди с интегрирано измерване време на разпространение
- Локализация на отстояние от люкове
- Трасиране на кабели
- Измерване на дълбочина
- Локализация на повреди на кабелната обвивка