Каталог

Търсене

VLF (Very Low Frequency) уреди за изпитване и диагностика - VLF (Very Low Frequency) уреди за изпитване и диагностика

Система за изпитване на кабелни обвивки и локализиране на повреди SHIRLA

Система за изпитване на кабелни обвивки и локализиране на повреди SHIRLA 0 Система за изпитване на кабелни обвивки и локализиране на повреди SHIRLA 0

Новата система за локализация на повреди Shirla служи за изпитване на кабели и кабелни обвивки, както и за предварително намиране и последващо уточняване на мястото на кабелни повреди. Предварителното намиране се базира на принципа на измервателния мост по Murray и Glaser, който специално е конструиран за силови кабели, но който позволява също предварителното локализиране на повреди на кабели от вериги за управление и кабели за осветление. Уравновесяването и обработката на данни става автоматично. Разстоянието до кабелната повреда се показва в метри. Могат да се вземат под внимание различни кабелни сектори. Посредством напрежение в пулсиращ режим може да бъде извършено последващо уточняващо локализиране на повреда на кабелни обвивки с търсещите приемници KMF 1 или UL 30 по метода на стъпковото напрежение.

Функции:
- Тестване на кабели и кабелни обвивки до 10kV
- Измерване на съпротивление
- Установяване на повреди по кабели и кабелни обвивки чрез високо прецизен кабелен мост.
- Регулируеми кабелни сектори,на които могат да бъдат определяни дължината,сечението и материала на проводника,и които могат да бъдат взети под внимание при изчисляване на дистанцията.
- Интегриран разтоварващ елемент
- Плавно регулиране на напрежението
- Намиране на точното място на повредата по кабелни обвивки.
- Автоматична функция – рапорт.
- Мрежово и захранване с батерии.
- Функция таймер за тестване и включване чрез отложен старт.

Технически данни:

Захранване 110 Vac ... 240 Vac, 50 Hz / 60 Hz
Макс. консумирана мощност Макс. 200 Va
Дисплей Осветен дигитален LCD дисплей, автоматично регулиране на светлостта, 320х240 пиксела
Тестване  
Изходно напрежение 0 - 10 kV
Изходен ток 10 mA @ 5 kV, 5 mA @ 10 kV
Резолюция 1 µA
Измерване на съпротивление Да
Лимит на напрежение и ток Да
Предварително локализиране на повреда
по кабели и кабилни обвивки
 
Измервателна техника четири проводен мост според Murray и Glaser
Измервателно напрежение до 10 kV
Измервателен ток Макс. 50 mA
Точност +/- 0,1%
Измервателна последователност Напълно автоматично балансиране и измервателна процедура
Определяеми кабелни секции 50 секции
Лимит на ток и напрежение Да
Уточняващо локализиране с точност
на повреди по кабели и кабелни обвивки
 
Пулсово напрежение 100 V - 10 kV
Изходен ток Макс. 700 mA
Пулс код 3 избираеми пулсови образци (примери)
Общи данни  
Батерии Вградени презареждащи батерии. Батерии за всички приложения.
Функция - репорт За тестване и предварителна локация чрез USB 2.0 порт
Работна температура - 20°C ....... + 50°C
Температура на съхранение - 40°C ....... + 60°C
Макс. относителна влажност без кондензация
Размери (мм) 440 x 490 x 220
Тегло с аксесоари < 20 кг

 

 Обхват на доставката:
- Система за изпитване на кабелни обвивки и локализиране на повреди Shirla;
- Високоволтов свързващ кабел;
- Четирижичен мостов свързващ кабел;
- Свързващи клеми;
- Кабелен комплект за късо съединение за техника на мостово свързване;
- Заземителен кабел;
- Захранващ кабел;
- USB преносима памет;
- Ремък за носене на рамо;
- Ръководство за употреба

Необходими допълнителни принадлежности за последващо уточняване на мястото на повреди на кабелни обвивки с метода на стъпковото напрежение:
- KМF 1 – приемник включващ метални колчета и свързващи кабели или
- комплект допълнителни принадлежности за последващо уточняване на мястото на повреди на кабелни обвивки включващ метални колчета и свързващи кабели (използват се при наличието на универсален локатор UL 20 или UL 30).

Опция:
Разрядна и заземителна щанга.