Търсене

Оборудвани коли - Оборудвани коли

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 80 kV – 3/A

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 80 kV – 3/A 0 Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 80 kV – 3/A 0

Кратко описание:

Моделът оборудвана кола TRANSCABLE 3000 80 kV – 3/A представлява 80 kV система за откриване на кабелни повреди с 3-фазен дизайн. Управлението се извършва чрез напълно автоматичен KE 3 блок за управление. Високоволтовият превключвател е 3-фазен, херметизиран и електронно управляем посредством напълно автоматичната упрвляваща система KE 3.

Оборудването на системата включва:

1. Високоволтов генератор PHG 70/80 VLF
2. Високоволтов ударен генератор SSG 1100 ("щоц генератор")
3. IRG 3000 ехомер, управляван чрез компютър
4. SIM-MIM-интерфейс SA 32
5. Интерфейс за ударен ток SK 1D
7. Напълно автоматично управление с 80 kV превключвател за избор на фаза и оборудване
8. Приемник за акустично (звуково) позициониране UL със земен микрофон BM
9. 3-фазен автоматичен превключвател с GPW 80/3  за 80 kV
10. Стойка за кабелни барабани, 3-фазен KTG M6
11. Устрйство за разреждане и заземяване и видим заземителен елемент
12. Плексигласова стена, отделяща високоволтовото от управляващото отделение
13. Монтирани контакти на вратите за безопасност.