Търсене

Оборудвани коли - Оборудвани коли

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 70 kV – 3/S

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 70 kV – 3/S  0 Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 70 kV – 3/S  0

Кратко описание:

Моделът оборудвана кола TRANSCABLE 3000 32 kV - 3/S представлява 70 kV система за откриване на кабелни повреди с 3-фазен дизайн. Управлението се извършва чрез полуавтоматичен MGS блок за управление. Високоволтовият превключвател е 3-фазен, херметизиран срещу проникване на твърди частици (прах) и въздух, както и напълно защитено от допир съгласно стандартите за електрическа безопасност.

Оборудването на системата включва:

1. Ергономична пулт-система EURODESK
2. Високоволтов изпитателен уред PGK 70
3. Високоволтов ударен генератор SSG 1100 ("щоц генератор")
4. IRG 3000 ехомер, управляван чрез компютър
5. SIM-MIM-интерфейс SA 32
6. Интерфейс за ударен ток SK 1D
7. Полуавтоматично управление с 70 kV превключвател за избор на фаза и оборудване
8. Приемник за акустично (звуково) позициониране UL със земен микрофон BM
9. 3-фазен 70kV високоволтов изход под форма на коаксиални високоволтови букси, контролирани от защитни прекъсвачи
10. Стойка за кабелни барабани, 3-фазен KTG M6
11. Устрйство за разреждане и заземяване EAM 70 и видим заземителен елемент
12. Плексигласова стена, отделяща високоволтовото от управляващото отделение
13. Монтирани контакти на вратите за безопасност.