Търсене

Оборудвани коли - Оборудвани коли

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 110 kV – 1/S

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 110 kV – 1/S  0 Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 110 kV – 1/S  0 Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 110 kV – 1/S  1

Кратко описание:

Моделът оборудвана кола TRANSCABLE 3000 110 kV – 1/S представлява 110 kV система за откриване на кабелни повреди с 1-фазен дизайн. Управлението се извършва чрез полуавтоматичен MGS блок за управление. Високоволтовият превключвател е 1-фазен, до 32 kV. Нивото 110 kV е проектирано като прекъсвач, изолиран въздушно с "горен" монтаж (вь. снимка).

Оборудването на системата включва:

1. Ергономична пулт-система EURODESK
2. Високоволтов изпитателен уред PGK 110 HB
3. Високоволтов ударен генератор SSG 1100 ("щоц генератор")
4. IRG 3000 ехомер, управляван чрез компютър
5. SIM-MIM-интерфейс SA 32
6. Интерфейс за ударен ток SK 1D
7. Полуавтоматично управление
8. Приемник за акустично (звуково) позициониране UL със земен микрофон BM
9. 1-фазен превключвател за 110 kV, въздушно изолиран
10. Стойка за кабелни барабани, 1-фазен KTG M4 с високоволтов кабел с дължина 50 метра
11. Устрйство за разреждане и заземяване EAM 70 и видим заземителен елемент
12. Плексигласова стена, отделяща високоволтовото от управляващото отделение
13. Монтирани контакти на вратите за безопасност.