Каталог

Търсене

Мобилни системи за кабелни измервания - Мобилни системи за кабелни измервания

Система за локализиране на кабелни повреди.

Система за локализиране на кабелни повреди. 0 Система за локализиране на кабелни повреди. 0 Система за локализиране на кабелни повреди. 1

Характеристики:

 • локализация на нискоимпедансни, високоимпедансни и непостоянни кабелни повреди

 • ефективни методи за прелокализация

 • точно определяне с използването на звуков метод или с измерване на време на разпространение на звука (с универсален локализатор UL и земен микрофон BM)

 • локализация на повреди на обвивката с използването на метода на стъпково напрежение (по заявка с UL и две изпитвателни сонди)

 • лесно обслужване

 • модулна конструкция, лесна за разширяване за изпитване на кабели и диагностични уреди

Измервателни методи:

 • Метод на отражение на импулсите (TDR) – 3-фазен

 • Вторичен импулсен метод (SIM)

 • Вторичен импулсен метод (SIM DC)

 • Многократен импулсен метод (MIM) – усъвършенстван SIM

 • Диференциален вторичен импулсен метод

 • Импулсен токов метод (ICM)