Каталог

Търсене

Мобилни системи за кабелни измервания - Мобилни системи за кабелни измервания

Syscompact 2000

Syscompact 2000 0 Syscompact 2000 0

Характеристики:

  • локализ. на ниско- и високоимпедансни и непостоянни кабелни повреди до 32 kV

  • ефективни и прецизни методи за прелокализация

  • точно определяне с използването на звуков метод или с измерване на време на разпространение на звука (с универсален локализатор UL и земен микрофон BM)

  • локализация на повреди на обвивката с използването на метода на стъпково напрежение (по заявка с UL и две изпитвателни сонди)

  • модулна конструкция, лесна за разширяване за изпитване на кабели и диагностични уреди

Измервателни методи:

  • Метод на отражение на импулсите (TDR)

  • Вторичен импулсен метод (SIM)

  • Многократен импулсен метод (MIM) – усъвършенстван SIM

  • Диференциален вторичен импулсен метод

  • Импулсен токов метод (ICM)

Технически данни на Syscompact 2000:


IRG 2000

 

Изходно напрежение на предавания импулс

10...60 V

Ширина на предавания импулс

40 ns … 10 µs

Устойчив по напрежение на ехото на импулсите

400 V AC (50…60 Hz)

Изходен импеданс

10…250 Ω настройваем

Измервателни обхвати
(при v/2 = 80 m/s)

0...65 km

Честота на дискретизация в реално време

200 MHz (5 ns)

Разделителна способност

0,4 m (при v/2 = 80 m/μs)

Скорост на разпространение v/2

50...150 m/µs

Чувствителност на входния делител

0…60 dB

Брой ехограми в паметта

100

Цветен дисплей

TFT 320 x 240 (121 x 92 mm – 6”)

 

SSG

 

зходно ударно напрежение

0…8 kV / 0…16 kV / 0…32 kV

Ударна енергия

1 100, 1 500, 2 100 J

Импулсен изход

Единичен, 10, 20 или 30 импулса в мин.

Постоянно напрежение

0...32 kV

Макс. постоянен ток

850 mA

 

Система

 

Мрежово захранване

110-240V (50/60 Hz)

Тегло

195…295 kg

Работна температура

-20…+50°C

Температура на съхранение

-40…+60°C