Каталог

Търсене

Прибори за изпитване на кабели и диагностика с високо напрежение - Прибори за изпитване на кабели и диагностика с високо напрежение

Прибор за тестване на изолационна хартия в импрегнираните кабели

Прибор за тестване на изолационна хартия в импрегнираните кабели 0 Прибор за тестване на изолационна хартия в импрегнираните кабели 0

Високоволтов тестер PGK 50: преносимо високоволтово устройство за генериране високо отрицателно напрежение до 50 kV, конструирано за тестване на изолационна хартия в импрегнираните кабели в мрежи средно напрежение. Високото напрежение се генерира от високоволтов трансформатор и умножител на напрежение. Малките размери са възможни благодарение на работната честота от 20 kHz. Уредите от серията PGK са преносими и оборудвани така, че да са удобни за приложение. Уредът е поставен в удобен преносим куфар, с дръжка и ремък за носене. Максимално изпитвателно напрежение: 50 kV DC / изходящ ток: 2 mA.
 

Характеристики на уреда:
1.      Плавна настройка на изходното напрежение
2.      Директно измерване на напрежението на високоволтовия изход
3.      Таймер 1-30 min
4.      Чувствително измерване на ел. ток на най-малки и изолационни токове в 6 обхвата
5.      Голям ток на късо съединение
6.      Обезопасен според VDE 0104
7.      Защитен от импулсни пренапрежения
8.      Обезопасени контакти, възможност за изключване на енергийното захранване, сигнални лампи
9.      Връзки Y/t плотер за регистриране на изходния ток.

Вграденото устройство за разреждане работи автоматично независимо от състоянието на уреда. Разтоварващият резистор е изработен така, че да понася товар от порядъка 8 Ws. Ако се надвиши тази стойност, устройството изключва.

            Технически данни на PGK 50:

Мрежово напрежение

220-230 V; 50-60 Hz

(възможност 110-120V с външен трансформатор)

Макс. консумация на мощност

Номинално изходно напрежение

Номинален изходен ток

Изходен ток на късо съединение

1600 VA

50 kV (DC отриц.)

2 mA при 50 kV

25 mA

Таймер

0...30 min

Разреждащо устройство

за макс. енергия на разреждане 8000 Ws при 1 разреждане на 15 min; Та = 20 ºC

Измервателен обхват за напрежение

I:          0 … 50 kV

II:         0 … 10 kV

Точност на kV-метъра

± 2,5 %

Измервателен обхват на тока

1 µA / 10 µA / 100 µA; 1 mA / 10 mA / 100 mA

Най-малък отчет на тока

20 nA

Относителна влажност

без кондензация

околна температура Та

работна: 0...+45ºC

на съхранение: -20...+60ºC

Размери (ШВД)

495 х 460 х 285 mm.

Тегло

25 kg

 

Указания за поръчка на PGK 50:

Високоволтов изпитвателен комплект PGK 50

411+019

Доставката включва:

 

Високоволтов изпитвателен уред PGK 50

 

високоволтов изпитвателен кабел дълъг прибл. 4m, свързан постоянно към уреда

 

заземителeн проводник 3 m с клема с ширина 24 mm

 

мрежов кабел свързан постоянно към уреда

 

ръководство за обслужване

 

Опции, предмет на допълнителна заявка:

 

разрядна щанга ES 70; 12 kWs

 

устройство за защита от претоварване по ток

 

следене на масата

 

Захранващо напрежение: избираемо 220 V или 240 V

 

            Технически данни на PGK 50:

Мрежово напрежение

220-230 V; 50-60 Hz

(възможност 110-120V с външен трансформатор)

Макс. консумация на мощност

Номинално изходно напрежение

Номинален изходен ток

Изходен ток на късо съединение

1600 VA

50 kV (DC отриц.)

2 mA при 50 kV

25 mA

Таймер

0...30 min

Разреждащо устройство

за макс. енергия на разреждане 8000 Ws при 1 разреждане на 15 min; Та = 20 ºC

Измервателен обхват за напрежение

I:          0 … 50 kV

II:         0 … 10 kV

Точност на kV-метъра

± 2,5 %

Измервателен обхват на тока

1 µA / 10 µA / 100 µA; 1 mA / 10 mA / 100 mA

Най-малък отчет на тока

20 nA

Относителна влажност

без кондензация

околна температура Та

работна: 0...+45ºC

на съхранение: -20...+60ºC

Размери (ШВД)

495 х 460 х 285 mm.

Тегло

25 kg

 

Указания за поръчка на PGK 50:

Високоволтов изпитвателен комплект PGK 50

411+019

Доставката включва:

 

Високоволтов изпитвателен уред PGK 50

 

високоволтов изпитвателен кабел дълъг прибл. 4m, свързан постоянно към уреда

 

заземителeн проводник 3 m с клема с ширина 24 mm

 

мрежов кабел свързан постоянно към уреда

 

ръководство за обслужване

 

Опции, предмет на допълнителна заявка:

 

разрядна щанга ES 70; 12 kWs

 

устройство за защита от претоварване по ток

 

следене на масата

 

Захранващо напрежение: избираемо 220 V или 240 V