Каталог

Търсене

Прибори за изпитване на кабели и диагностика с високо напрежение - Прибори за изпитване на кабели и диагностика с високо напрежение

Прибор за изпитване на изолация PGK25

Прибор за изпитване на изолация PGK25 0 Прибор за изпитване на изолация PGK25 0

PGK 25 е компактен уред за изпитване на изолация с постоянни напрежения до 25 kV (на изхода се подава отрицателен потенциал). Предимство на уреда се явява възможността той да бъде захранван с различни видове напрежения:
а) мрежово напрежение 220V…230V AC/50Hz
б) напрежение от вградената в корпуса акумулаторна батерия 12V DC (в уреда е вградено също зарядно устройство за акумулатора)
в) напрежение, подавано от външен акумулатор 12 DC

Характеристики на уреда:
таймер с работен интервал 1…30 min (±1 min), за автоматично изключване на изпитвателното напрежение и включване на разреждащото устройство
плавно регулируемо напрежение на изпитване 0…5 kV и 0…25 kV
действително измерване напрежението на изпитване на изхода
възможност за избор на един от пет токови обхвата на изпитване (през 10 μА)
изход за връзка с пишещ уред (за токовия обхват) 0...200mV
вход за външен акумулатор, 12V DC

            Технически данни на PGK 25:

Енергия на свързване

110 VA

Напрежение на изхода

0…5 кV DC и 0...25 кV DC отриц.

Измервателни обхвати за напрежението (аналогова индикация)

5 кV / 25 кV

Натоварване по ток при номинално напрежение

1 mA

Ток на к. с. на изхода

3 mA

Измервателни обхвати за тока (аналогова индикация)

1 / 10 / 100 μA, 1 / 10mA

Чувствителност по ток

50 nA

Захранване (вграден акумулатор със зарядно у-во)

12V; 6,5Аh

време на работа при 2/3 от максималното натоварване

прибл. 30 min

Притежава специална изведена защитна земя, гарантираща високо ниво на безопасност

по

 EN 50191 (VDE0104)

Енергия на разреждане:

- при 10 min пауза между две разреждания

- при 20 min пауза между две разреждания

 

макс. 3000 Ws (9,6 μF / 25 kV)

макс. 5000 Ws (16 μF / 25 kV)

размери Ш х В х Д, тегло

414 x 140 x 360mm, 16,5 kg

Уреда притежава интегрирано/вградено устройство за разреждане

 

Указания за поръчка на PGK 25:

Уред за изпитване на изолация PGK 25 (220…230V)

411+008

Стандартната доставка включва:

 

мрежов кабел

554-005

кабел Високо Напрежение дълъг 2,6 m

462-274

заземителен проводник 2,5 m с клема с ширина 24 mm

461-308

кожена чантичка за кабела ВН

470-880

ръководство за обслужване

 

Опции:

 

кожена чанта за уреда

 

свързващи проводници за акумулатор червен и черен; дълги по 5 m

 

устройство за следене на масата

 

защитен проводник

 

разредителен лост ES 45; 6kWs

 

Мрежово захранване (избираемо): 110...120V~ / 220…230V~  /  240V~