Каталог

Търсене

Прибори за изпитване на кабели и диагностика с високо напрежение - Прибори за изпитване на кабели и диагностика с високо напрежение

Високоволтов изпитвателен уред тип PGK 70/2,5 HB

Високоволтов изпитвателен уред тип PGK 70/2,5 HB 0 Високоволтов изпитвателен уред тип PGK 70/2,5 HB 0

Високоволтов изпитвателен уред тип PGK 70/2,5 HB, състоящ се от 19-инчова управляваща част и високоволтов трансформатор с маслена изолация. Чрез обръщане на посоката на изправителя в трансформатора може да бъде променен поляритета на изпитвателното постоянно напрежение. За изпитване на променливо напрежение на мястото на изправителя се използва съпротивление. Разреждането става с помощта на разрядна щанга.

Характеристики на уреда:

  • уредът не се нуждае от поддръжка
  • плавно регулируемо изходно напрежение
  • блокиране на високото напрежение при включване
  • устойчивост на късо съединение чрез вътрешно ограничение на тока
  • показания за напрежение: 2-кратно превключване на обхвата в отношение 1:3
  • токов измервателен обхват: 3-кратно превключване на обхвата, декадно
  • термично изключване при претоварване

Технически данни на PGK 70/2,5 HB:

Мрежово напрежение

220-240 V

110-120 V с външен трансформатор

Мрежова честота

45 до 60 Hz

Консумирана мощност

3200 VA

Консумирана мощност при късо съединение

6500 VA

Номинално изх. напрежение ACeff / DC

55 kV / 70 kV

Изходен ток (непрекъснат) ACeff / DC

50 mA / 20 mA

Ток на к.с. ACeff / DC

117 mA / 84 mA

Относителна влажност на въздуха

без кондензация

Околна температура

раб. 0…+45°C; съхр. -20…+60°C

Точност на киловолтметъра

2,5%

Точност на милиамперметъра

2,5%

Размери на обслужващия корпус (ШВД)

502 х 241 х 290 mm.

Размери на високоволтовата част

вис. 1139 mm / диам. 455 mm

Тегло на обслужващия модул

22 кг.

Тегло на високоволтовия модул

93 кг.

Указания за поръчка на PGK 70/2,5 HB:

Високоволтов изпитвателен уред  PGK 70/2,5 HB

Обхват на доставката:

Разрядна щанга ES 70 12 kWs

Заземителен проводник 3 m

Високо-напреженов свързващ проводник 2,5 m с крокодилни клеми

Ключ за смяна на изправителя/съпротивителната щанга

Изправител за работа с постоянно напрежение

Съпротивителна колона за променливо-напреженов изход

Свързващ кабел високоволтов модул – обслужващ модул, дълъг 5 m.

Захранващ кабел

Ръководство за обслужване

Опции, обект на допълнителна поръчка:

Количка за високоволтовия модул

Клап-статив за 19 инчов уред, работна височина около 90 cm

Автоматично разрядно приспособление ЕМ 70/2,5, 45 kWs

Куфар за транспортиране за високоволтовия и обслужващия модул (Н+В) – (ШхВхД) 720х1716х720 мм.

Външно аварийно изключващо устройство със сигнални лампи; дължина на кабела 25 m

Външно аварийно изключващо устройство със сигнални лампи; дължина на кабела 50 m

Външен понижаващ aвтотрансформатор110/230V, 3.0kVA