Каталог

Търсене

Прибори за изпитване на кабели и диагностика с високо напрежение - Прибори за изпитване на кабели и диагностика с високо напрежение

Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 150/5 HB

Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 150/5 HB  0 Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 150/5 HB  0

Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 150/5 HB за генериране на изпитвателни напрежения с мрежова честота или DC напрежения с положителна или отрицателна полярност.

Обслужващата част (19”) притежава дисплей за напрежението и тока, елементи за управление на безопасността съгласно VDE 0104 и променлив трансформатор за настройка на напрежението.

Високоволтовата част съдържа високоволтов трансформатор с маслена изолация, и в зависимост от желания работен режим, изправител или съпротивителна колона. Полярността на постояннотоковото изпитвателно напрежение може да се променя чрез обръщане на изправителя във високоволтовата част.

Характеристики на уреда:

  • конструкция без необходимост от техническо обслужване
  • плавно настройваемо изходно напрежение
  • управление на безопасността съгласно VDE 0104
  • защита от късо съединение посредством вградено токоограничение
  • индикация на напрежението: 2-обхватен аналогов волтметър, степен 1:3
  • измерване на ток: 3-обхватен аналогов волтметър, декаден
  • термично свръхтоково изключване

Технически данни на PGK 150 / 5 HB:

Мрежово напрежение

220 – 240 V

(110-120V с външен автотрансформ.)

Мрежова честота

45 до 60 Hz

Консумация на мощност

5750 VA

Консумация на мощност при к.с.

11700 VA

Номинално изх. напрежение ACeff / DC

110 kV / 150 kV

Изходен ток (непрекъснат) ACeff / DC

50 mA / 18 mA

Ток на к.с. ACeff / DC

108 mA / 77 mA

Относителна влажност на въздуха

без кондензация

Околна температура

работна 0…+45°C; съхр. -20…+60°C

Точност на киловолтметъра

2,5%

Точност на милиамперметъра

2,5%

Размери на обслужващия корпус (ШВД)

502 х 580 х 480 mm

Размери на високоволтовата част

вис. 1530 mm / диам. 640 mm

Тегло на обслужващия модул

51 kg

Тегло на високоволтовия модул

180 kg

Указания за поръчка на PGK 150/5 HB:

Високоволтов изпитвателен комплект PGK 150/5 HB

411+014

Доставката включва:

 

Високоволтов изпитвателен комплект PGK 150/5 HB без аксесоарите

 

Разрядна щанга ES 150; 27 kWs

 

Свързващ проводник обслужваща част – високоволтова част; 5 m; фиксиран на високоволтовата част

 

Заземителен проводник 3 m

 

Високонапреженов свързващ проводник 2,5 m с крокодилни клеми

 

Ключ за смяна на изправителя/съпротивителната колона

 

Изправител за работа с DC напрежение; вграден във високоволтовата част

 

Съпротивителна колона за работа с АС напрежение

 

Мрежов кабел

 

Ръководство за обслужване

 

Опции, обект на допълнителна поръчка:

 

Количка за високоволтовия модул

 

Клап-статив за 19”-уред, работна височина около 90 cm

 

Автоматично разрядно приспособление ЕМ 150/5; 45 kWs

 

Външно аварийно изключващо устройство със сигнални лампи; дължина на кабела 25 m

 

Външно аварийно изключващо устройство със сигнални лампи; дължина на кабела 50 m

 

Куфар за транспортиране на обслужващия модул (ШхВхД) прибл. 650 х 657 х 550 mm

 

Куфар за транспортиране на високоволтовия модул (ШхВхД) прибл. 720 х 1800 х 720 mm

 

Мрежово захранване: 110...120 V или 220...240 V

 

Външен понижаващ aвтотрансформатор110/230V, 6.0kVA

472-096